Search
Close this search box.

Al ongeveer € 630 miljoen corona-overbruggingskrediet aangevraagd

Home » Al ongeveer € 630 miljoen corona-overbruggingskrediet aangevraagd

Al ongeveer € 630 miljoen corona-overbruggingskrediet aangevraagd

Sinds de openstelling van de Corona-OverbruggingsLening (COL) en het Tijdelijk Overbruggingskrediet Programma innovatieve Start- en Scale-ups (TOPSS) hebben al bijna 1300 startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers een aanvraag ingediend. De bedrijven vragen daarmee in totaal al zo’n € 630 miljoen aan via één van beide op 29 april geopende faciliteiten. Deze cijfers betreffen de stand van zaken per 13 mei, 9.00 uur.

Met name veel aanvragen voor de COL

Ongeveer 1270 bedrijven vroegen sinds 29 april zo’n € 460 miljoen aan via de COL. Deze bedrijven zijn samen goed voor de werkgelegenheid van 14.500 fte. Het hoge aantal aanvragen is te verklaren door de grote financieringsbehoefte bij startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers. Zij kunnen via de COL een aanvraag vanaf € 50.000 indienen en gebruik maken van gunstige voorwaarden. Het gemiddeld aangevraagd bedrag is landelijk circa € 365.000. Het kabinet heeft in eerste instantie € 100 miljoen uitgetrokken voor de COL.
Door de grote hoeveelheid aanvragen blijkt de doorlooptijd van negen werkdagen voor aanvragen tot € 500.000 niet haalbaar en wordt ernaar gestreefd deze binnen veertien werkdagen te behandelen. Voor financieringen tussen € 500.000 en € 2 miljoen wordt gestreefd naar een behandelingstermijn van maximaal drie werkweken.

Financieringsbehoefte TOPSS € 170 miljoen

Invest-NL trekt voor TOPSS ook € 100 miljoen uit. Voor TOPSS-aanvragen hanteert Invest-NL een ondergrens van € 2 miljoen. De TOPSS-financiering is bedoeld om ook tijdens de COVID-19 crisis door te kunnen gaan met investeren. In twee weken tijd kwamen bij Invest-NL 27 aanvragen terecht. De totale financieringsbehoefte van deze aanvragen bedraagt € 170 miljoen. Invest-NL zal bij een positieve beoordeling maximaal 50% van de financiering voor haar rekening nemen.

Over COL en TOPSS

De COL is een noodkrediet voor innovatieve ondernemers en mkb’ers zonder bancaire kredietrelatie die in financiële problemen zijn gekomen door de COVID-19 crisis. De regeling is tot stand gekomen in intensieve samenwerking tussen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), de gezamenlijke Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) en TechLeap.nl met ook nauwe betrokkenheid van Invest-NL. Op verzoek van EZK verstrekken de ROM’s overbruggingsleningen tussen de € 50.000 en € 2 miljoen.
Invest-NL wil met TOPSS de beschikbaarheid van risicokapitaal voor innovatieve start- en scale-ups waarborgen. TOPSS-aanvragen kennen een ondergrens van € 2 miljoen. De TOPSS-financiering wordt verstrekt in de vorm van een converteerbare lening en gebeurt altijd met betrokkenheid van andere professionele investeerders.Kijk voor meer informatie op: https://www.rom-nederland.nl/teller-overbruggingsfinanciering-voor-innovatieve-bedrijven-op-630-miljoen/