Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Akkoord over Europees Fonds | Vindsubsidies

Home » Akkoord over Europees Fonds | Vindsubsidies

Akkoord over Europees Fonds voor Strategische Investeringen 2.0

NIEUWS – Het Europees Parlement en de EU-lidstaten hebben een principeakkoord bereikt over een vervolg van het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI), oftewel het EFSI 2.0.

Het medio 2015 gelanceerde EFSI heeft tot doel particuliere investeerders via Europese garanties te verleiden geld te steken in infrastructuur- en innovatieprojecten.
Het nu bereikte akkoord volgt op het vorig jaar door Europese Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker gedane voorstel tot verlenging en versterking van het EFSI. Het akkoord bevat onder meer:

  • een verlenging van de initiële looptijd van het EFSI tot en met 2020 (in plaats van 2018);
  • een bijstelling van het te realiseren investeringsbedrag van € 315 miljard naar op zijn minst € 500 miljard in 2020;
  • een uitbreiding naar nieuwe sectoren als duurzame landbouw en visserij.

Op basis van het akkoord is een conceptversie van de EFSI 2.0-verordening opgesteld, die ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan het Europees Parlement en de Raad.