Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Aftrap MIT subsidie in zicht, bereid u vast voor!

Home » Aftrap MIT subsidie in zicht, bereid u vast voor!

Aftrap MIT subsidie in zicht, bereid u vast voor!

De aftrap van de subsidie Mkb Stimulering Regio en Topsectoren (MIT) is in zicht. Ondernemend Nederland wacht met smart op de bekendmaking van alle regionale openstellingen van de populaire regeling, naar verluid volgende maand. In elk geval weten we dat er namens het Rijk €35 miljoen te verdelen is onder het innovatieve mkb, onder meer voor haalbaarheidsprojecten of R&D-samenwerkingsprojecten.

Mocht u willen profiteren van de MIT, met subsidiebedragen tot €50.000 en €200.000, moet u goed beslagen ten ijs komen. Dus start op tijd met de voorbereiding!

De MIT bleek in 2014 en 2015 een ware trekker voor innoverende bedrijven. Het eerste jaar als landelijke regeling, voortvloeiend uit het Topsectorenbeleid. In 2015 werd de regiocomponent toegevoegd. Ook dit jaar is de MIT verdeeld in regionale programma’s met budget vanuit de Rijksoverheid, aangevuld door de provincies.

Regionale verschillen
De regionale openstellingen kunnen verschillen qua beoordelingscriteria, bedragen en data. Naast de mogelijkheid om op regionaal niveau een aanvraag in te dienen, bestaat er een landelijk “vangnet” wanneer uw aanvraag niet past binnen het regionale programma. De verschillen kunnen verwarring te weeg brengen die u belemmert een kansrijke aanvraag te schrijven. Het is daarom zaak de publicaties van de regionale programma’s Oost, West, Zuid en Noord goed in de gaten te houden. Zorg dat u geen deadline mist en goed weet wat er van u wordt verwacht. Op basis van de voorgaande jaren, waarin de regeling voor de sluitingsdeadline vaak al overtekend was, kunnen we stellen dat u in het voortraject geen steken moet laten vallen.

Onderdeel haalbaarheidsproject
Voor het onderdeel Haalbaarheidsproject kan naar verwachting vanaf 10 mei a.s. in alle regio’s subsidie worden aangevraagd. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld, dus als u een goede kans wilt maken op een bijdrage van 40% in de kosten voor uw haalbaarheidsonderzoek, moet u de aanvraag bij het opengaan van aanvraagronde klaar hebben liggen. Uitgaven die in aanmerking komen voor subsidie zijn bijvoorbeeld de kosten voor een haalbaarheidsstudie, industrieel onderzoek of een experimentele ontwikkeling. De bijdrage kan oplopen tot €50.000.

R&D-samenwerkingsprojecten, partner gezocht?
Bij R&D-samenwerkingsprojecten draait het om een industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling dat voor gezamenlijke rekening en risico wordt uitgevoerd door een samenwerkingsverband van minimaal twee mkb-bedrijven. De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten tot een maximumbedrag van € 200.000. Het subsidiebedrag per deelnemer aan het samenwerkingsverband is minimaal € 25.000 en maximaal € 100.000. Een mooi bedrag, waarvoor de lat hoog ligt. In tegenstelling tot bij de haalbaarheidsprojecten worden de aanvragen hier niet volgens het principe first come, first serve behandeld, maar op basis van een ranking. Hierbij is de kwaliteit van een aanvraag van groot belang, onder andere door een goede beschrijving van uw project en de aansluiting die er is met het Topsectorenbeleid.

Samenwerkingspartners
Verder moet u voor dit onderdeel samenwerkingspartners hebben. Ignite Group kan u ondersteunen bij het zoeken van deze partners en het vormen van een consortium. Er kan, zoals het er nu uit ziet, MIT-subsidie aangevraagd worden voor R&D-samenwerkingsprojecten van 5 juli tot en met 1 september.

Een groot voordeel van de MIT-subsidie, dat ook onderdelen kent voor extern innovatieadvies, het inhuren van hooggekwalificeerd personeel en kennisvouchers, is dat de subsidie (vaak) stapelbaar is met andere subsidieregelingen zoals de WBSO. Een extra kans dus op subsidie voor uw innovatieve project.

Succesverhalen
Binnenkort  kunt u op deze blogsite de ervaringen lezen van ondernemers die de afgelopen jaren in samenwerking met Ignite Group succesvol gebruik hebben gemaakt van de MIT.

Ignite Group consultant Tim Lage Venterink