Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Afhandeling ESF-aanvragen duurt te lang, aanvragers haken af

Home » Afhandeling ESF-aanvragen duurt te lang, aanvragers haken af

Afhandeling ESF-aanvragen duurt te lang, aanvragers haken af

Organisaties die ESF aanvragen voor een project op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid (DI), willen dit traject meestal op korte termijn in gang zetten. Vraagstukken over de mobiliteit en betrokkenheid van medewerkers spelen regelmatig tijdens reorganisaties of op een moment dat het intern ‘niet lekker loopt’. Snelle verandering is dan noodzakelijk. Juist deze noodzaak telt ook zwaar in de beoordeling van subsidieverstrekker Agentschap SZW.

Maar, volgens de ESF-spelregels mogen subsidieaanvragers pas starten met hun project ná de subsidietoekenning.

De officiële beoordelingstermijn is nu 18 weken, de wachttijd kan in de praktijk oplopen vier maanden of zelfs langer! Hoezo is noodzaak een belangrijk criterium? Bedrijven en instellingen ‘in nood’ kunnen niet eens beginnen, want dan zijn hun kosten niet declarabel en kunnen zij dus geen gebruik maken van de subsidie.

Afhaken
Precies deze discrepantie – Agentschap SZW beoordeelt mede op noodzaak, maar moet de aanvragers op grond van de regelgeving maanden laten wachten – ligt eraan ten grondslag dat organisaties die de subsidie het hardst nodig hebben, afhaken en geen ESF aanvragen. Want zij kunnen en willen zich niet laten belemmeren bij het starten van het noodzakelijke traject. Zij willen niet afhankelijk zijn van de termijn die Agentschap SZW nodig heeft om de aanvraag te beoordelen. Heel jammer, want zo vallen veel goede projecten buiten de boot voor een subsidiebijdrage. Een onbedoeld negatief effect van de huidige regelgeving.

Verbetering
Het zou veel beter zijn als bedrijven en instellingen mogen starten met het DI-traject vanaf het moment dat zij de subsidie aanvragen. Of ze dan daadwerkelijk een bijdrage ontvangen, is dan voor eigen risico, maar dan hoeft er in elk geval niet te worden gewacht wanneer dit eigenlijk niet kan. En kunnen organisaties die dus echt een project starten vanuit de noodzaak, ook meedingen voor subsidie. Een dergelijke aanpassing zou de ESF-regeling Duurzame Inzetbaarheid enorm verbeteren. Want alle organisaties die recht hebben op een bijdrage, kunnen dan ook daadwerkelijk in aanmerking komen voor de subsidie.

De ESF-subsidie Duurzame Inzetbaarheid is dit jaar aan te vragen van 19 oktober tot en met 13 november. De subsidiabele kosten van adviestrajecten met thema’s als het bevorderen van veilig werken, leercultuur, efficiënter en productiever werken, het verminderen van de werkdruk en het verhogen van de externe mobiliteit, komen voor de helft in aanmerking voor subsidie tot maximaal €10.000.

De belemmering voor organisaties om een aanvraag in te dienen omdat zij dan te lang moeten wachten met het inwinnen van advies, moet worden opgeheven. De huidige ESF-subsidie wordt succesvoller wanneer de projectkosten subsidiabel zijn vanaf het moment van indiening van de aanvraag. Uitstel kan leiden tot onnodig afstel.

Vindsubsidies-consultant Bea Middelbos.