Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Aanzienlijke VEKI-subsidie om grote klimaatinvesteringen versneld uit te kunnen voeren

Home » Aanzienlijke VEKI-subsidie om grote klimaatinvesteringen versneld uit te kunnen voeren

Aanzienlijke VEKI-subsidie om grote klimaatinvesteringen versneld uit te kunnen voeren


Wanneer je als ondernemer uit de industrie plannen hebt voor een klimaatvriendelijke investering waarvan de terugverdientijd meer dan vijf jaar bedraagt, is er nu een subsidie waarvan je gebruik kunt maken om voor minimaal 30% van de (meer)kosten te worden gecompenseerd: de regeling Versnelde Klimaatinvestering Industrie (VEKI). Hoe werkt deze subsidie?

De VEKI is een welkome tegemoetkoming van de overheid voor ondernemers die duurzaam willen investeren, maar in deze onzekere economische tijd de investeringsopdracht nog even bij zich houden. De VEKI kan een stimulans zijn om de investering toch versneld uit te voeren. De aan te vragen subsidie is aanzienlijk.

De VEKI biedt subsidie voor :

• energie-efficiëntie
• recycling en hergebruik van afval • lokale infrastructuur • overige CO2-reducerende maatregelen

Energiebesparing belangrijk maar ook grondstofbesparing telt mee voor subsidiebedrag, hoe zit dat?

Een voorwaarde is dat er sprake is van een energiebesparing bij de investering, maar deze besparing hoeft niet het grootste aandeel te hebben in het totaal van besparingen. Het totaal van alle besparingen, dus ook op grondstoffen zoals papier en water, tellen mee bij het berekenen van de energiebesparing/CO2-reductie. Daardoor is de subsidie voor veel bedrijven interessanter dan de EIA want daarin mag alleen het gedeelte van de energiebesparing worden meegenomen. Er is bij een klimaatinvesteringen, buiten een energiebesparing vaak sprake van ook een materiaalbesparing. Is deze in beeld?

Nog veel budget, minimale subsidie is € 125.000

Het minimale uit te keren subsidiebedrag is € 125.000 (het maximale € 3 miljoen). De subsidie wordt berekend over de meerkosten van de investering t.o.v. een minder milieuvriendelijk alternatief. In alle gevallen moeten het dus om flinke investeringen gaan. De RVO heeft in totaal zeker nog zo’n € 13 miljoen beschikbaar, dus kan nog veel subsidieaanvragen goedkeuren voordat het maximum is bereikt.

Zij vroegen al succesvol VEKI aan voor hun investeringen:

Ignite Group heeft dit jaar voor meerdere grote klimaatinvesteringen van klanten VEKI benut. Zo ontving drukkerij Campo Coprint de subsidie voor de investering in twee digitale drukpersen waarmee ‘gasloos’ kan worden gedrukt en grote hoeveelheden proceswater en papier worden bespaard. Een andere klant, Ten Cate Grass, investeert in een machine om hun extrusieproces te verduurzamen. Ook binnen deze investering wordt niet alleen op energie bespaart, maar ook op materiaal. Een derde voorbeeld is drukkerij Wihabo dat bezig is met de transitie naar volledig digitaal drukken. Twee klimaatonvriendelijke printsystemen met inefficiënte technologie zijn vervangen door 1 grondstof-efficiënte en energievriendelijke printmachine. Ook hier hebben een berekening van de energie- en grondstofbesparing geleid tot de toewijzing van een aanzienlijke VEKI-subsidie.

Interesse in de VEKI?

Wellicht heb je de investeringsplannen al besproken met je vaste consultant of accountmanager van Vindsubsidies. Wil je de mogelijkheden binnen de VEKI nader bekijken, neem dan nog even contact op. Nog geen contact over de VEKI gehad of nog geen klant van Vindsubsidies, maar wel bezig met een klimaatinvestering? Dan kun je ook terecht bij ons team Energie & Circulair voor meer informatie.