Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Aanvullingen op derde coronasteunpakket bekendgemaakt

Home » Aanvullingen op derde coronasteunpakket bekendgemaakt

Aanvullingen op derde coronasteunpakket bekendgemaakt

Het kabinet stelt extra geld beschikbaar voor ondernemers die een onevenredig harde klap krijgen door de recent genomen extra maatregelen om het coronavirus in te dammen.
Zo komen meer sectoren – waaronder de transportsector – voortaan in aanmerking voor de Regeling subsidie financiering vaste lasten mkb COVID-19 (TVL). Ook krijgt de horeca een eenmalige subsidie op aangelegde en nu onbruikbare voorraad. Daarnaast komt het kabinet de evenementenbranche te hulp.De maatregelen die het kabinet dinsdag heeft aangekondigd, zijn een aanvulling op het al eerder vastgestelde derde steunpakket. Bepaalde sectoren, zoals de horeca en evenementenbranche, worden zeer hard geraakt door de huidige gedeeltelijke lockdown, na al maandenlang gebukt te zijn gegaan onder de gevolgen van het virus. Het kabinet gaat daarom extra steun geven aan getroffen bedrijven. In totaal is ongeveer een half miljard euro gereserveerd voor deze aanvullingen.Tijdelijke verbreding TVL
De TVL is bedoeld om ondernemers te helpen met het betalen van hun vaste lasten, zoals huur, terwijl er veel minder geld wordt verdiend. Tot nu was de TVL beperkt tot een aantal sectoren, maar het kabinet heeft besloten om de TVL tijdelijk open te stellen voor alle sectoren. Niet alleen direct getroffen bedrijven merken de gevolgen van de overheidsmaatregelen, maar ook toeleveranciers, de transportsector en de voedingstuinbouw. Voor de tijdelijke verbreding van de TVL is € 140 miljoen gereserveerd. Bedrijven kunnen vanaf medio november een aanvraag indienen.Subsidie voorraad- en aanpassingskosten

Horecaondernemers hebben voorraden aangelegd die ze niet meer kunnen gebruiken vanwege de tijdelijke sluiting. Ook hebben zij vaak geïnvesteerd om in de winter op een corona-veilige manier open te kunnen blijven, bijvoorbeeld door hun terras te overkappen. Het kabinet geeft, bovenop de TVL, een eenmalige subsidie om deze gemaakte kosten te compenseren, van circa 2,75% van de omzetderving, gemiddeld € 2500. Ondernemers kunnen de subsidie vanaf medio november aanvragen via de TVL-aanvraag. Voor deze regeling is € 40 miljoen gereserveerd.
Evenementenbranche
Door de corona-maatregelen zijn veel evenementen, zoals muziekfestivals en kermissen, niet doorgegaan. Bedrijven en leveranciers in de evenementenindustrie zijn voor hun omzet grotendeels afhankelijk van de zomermaanden. Die schommeling in omzet kan zorgen voor een vertekend beeld bij de berekening van de TVL. Het kabinet komt daarom met een eenmalige extra vergoeding die gebaseerd is op de TVL-vergoeding van de zomer. Het gaat naar verwachting om 800 evenementenondernemers, die gemiddeld zo’n € 14.000 krijgen. Hiervoor is een bedrag van € 11 miljoen gereserveerd.Time-out arrangement (TOA)

Het eerder aangekondigde Time Out Arrangement krijgt verdere vorm. Dat stelt ondernemers in staat om hun bedrijf tijdelijk in een soort winterslaap te brengen. Wanneer de situatie weer verbetert, kunnen zij snel weer van start gaan. Op die manier hoeven in de kern gezonde bedrijven geen faillissement aan te vragen met alle gevolgen van dien. Het kabinet werkt dit nu verder uit in de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA).
(Tijdelijke) banen
Het kabinet onderzoekt of (tijdelijke) banen voor crisisondersteuning zwaarbelaste sectoren verlichting kunnen bieden, terwijl zo tegelijk mensen tijdelijk aan het werk kunnen worden geholpen.Verdere maatregelen
Verdere maatregelen die dinsdag zijn aangekondigd, zijn:

  • € 40 miljoen voor ‘vrije theaterproducenten’: niet-gesubsidieerd theater kampt ook met voorstellingen die niet door hebben kunnen gaan. Het kabinet komt deze groep tegemoet;
  • het sport-specifieke pakket wordt aangepast en opnieuw opengesteld voor de periode 1 oktober toten met 31 december. Hiermee is een bedrag van € 60 miljoen gemoeid;
  • het kabinet reserveert nog eens € 150 miljoen om inkomstenderving bij gemeenten op te vangen, bovenop de eerder gereserveerde € 100 miljoen;
  • om bedrijven in hun liquiditeitsbehoefte te blijven ondersteunen is het van belang om de corona-garantieregelingen te verlengen. De corona garantiemaatregelen zoals de regeling Garantie Klein Krediet Corona (KKC) en de regeling Garantie ondernemingsfinanciering uitbraak coronavirus (GO-C) worden daarom verlengd tot en met 30 juni 2021;
  • met de detailhandel is een afsprakenkader gemaakt over handhaving van de basisregels. Het kabinet benadrukt hoe belangrijk het is dat mensen zich aan de regels houden, en roept iedereen op om alléén te gaan winkelen en winkeltijden meer te spreiden.

Kijk voor meer informatie op: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/10/27/aanvullingen-op-derde-steunpakket-corona