Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Aanvragers naar Brussel voor verplicht interview. Een nieuwe trend?

Home » Aanvragers naar Brussel voor verplicht interview. Een nieuwe trend?

Aanvragers naar Brussel voor verplicht interview. Een nieuwe trend?

BLOG – Innovatieve mkb’ers die subsidie willen aanvragen binnen fase 2 van het Europese mkb-instrument, zullen na een eerste succesvolle evaluatie van hun aanvraag op bezoek moeten bij de Europese Commissie om hun aanvraag in een ‘face-to-face interview’ toe te lichten. De aanvrager moet dat bovendien helemaal zelf doen en mag zich dus niet laten vertegenwoordigen door een derde partij (een consultant bijvoorbeeld).

Dat is tenminste het plan van de Europese Commissie zoals dat is neergelegd in het concept-werkprogramma voor de voorbereidende fase van de European Innovation Council (EIC) binnen Horizon 2020. Dit werkprogramma is bedoeld voor de periode 2018 tot en met 2020. Is het aanvragen louter op ‘papier’ binnenkort verleden tijd?
Als het plan doorgaat zullen de aanvragers van de best scorende voorstellen bij stap 1 van het evaluatieproces dus naar Brussel moeten afreizen, waar zij zullen worden ondervraagd door een combinatie van technologische, zakelijke en financiële experts. Alleen de voorstellen die ook na het interview nog een zogeheten A-beoordeling hebben, zullen in aanmerking komen voor financiële ondersteuning uit het mkb-instrument (dat ook bekendstaat onder de Engelse term SME-instrument).

Komend najaar weten we zeker of de verplichte interviews bij fase 2 van het mkb-instrument echt zullen worden ingevoerd, want dan zullen de definitieve Horizon 2020 werkprogramma’s voor 2018-2020 worden gepubliceerd.

Zijn er meer regelingen die zo werken?
Er zijn al wel meer regelingen waarbij aanvragers hun projecten moeten komen verdedigen alsof ze bij Dragons Den langsgaan. Bijvoorbeeld bij aanvragen voor het Small Business Innovation Research Programma (SBIR). Heel veel wordt het echter nog niet gedaan.

Wellicht dat veel subsidieverstrekkers eerst even kijken of het aanslaat bij het mkb-instrument en pas dan vaker dit soort interviews zullen inzetten.

Aanvragen met animaties en infographics
De verwachting is echter dat een aanvraag enkel en alleen op papier indienen steeds meer plaats gaat maken voor dit soort hybride constructies. Hierbij valt ook te denken aan het uploaden van filmpjes, animaties, infographics et cetera, waardoor een aanvraag ook een digitaal tintje krijgt.

In ‘aanbestedingswereld’ heel normaal
Overigens is het houden van interviews in de ‘aanbestedingswereld’ de normaalste gang van zaken. Volgens Best Value Procurement-expert Gertjan ter Heurne vormen bij aanbestedingen ‘interviews van sleutelfunctionarissen een standaard en belangrijk onderdeel bij de kwaliteitsbeoordeling van inschrijvers’.

“Aspecten waar het interview zich op focust, betreffen de doorgronding van het project, de inschrijving en de rol en verantwoordelijkheden van de sleutelfunctionarissen. Essentieel is dat sleutelfunctionarissen die door een inschrijver worden geselecteerd ook daadwerkelijk voor de uitvoering van het project worden ingezet”, aldus Ter Heurne.