Search
Close this search box.

€ 8 miljoen beschikbaar voor innovatieve mkb’ers in Noord-Nederland

Home » € 8 miljoen beschikbaar voor innovatieve mkb’ers in Noord-Nederland

€ 8 miljoen beschikbaar voor innovatieve mkb’ers in Noord-Nederland

NIEUWS – Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) komt met vier nieuwe tenderregelingen voor innovatieve ondernemers in de provincies Drenthe, Friesland en Groningen. De tenders zijn bedoeld om mkb-bedrijven, maar ook grootbedrijven en/of kennisinstellingen tot meer kansrijke innovaties te laten komen met veel economische en bij voorkeur ook duurzame impact in de regio, en zo mogelijk ook daarbuiten. De innovaties hebben marktpotentie en leveren omzet en werkgelegenheid.
Welke type projecten kunnen worden ingediend?
Voor alle regelingen geldt dat subsidie kan worden aangevraagd voor projecten binnen doelstelling C en doelstelling D, met als belangrijk verschil dat doelstelling D zich toelegt op de reductie van CO2-uitstoot. Het betreffen kansrijke innovatieve projecten die omzet en werkgelegenheid opleveren. De innovatieve producten, concepten, technologieën en diensten staan dicht bij marktlancering. Denk aan product-, proces- of dienstinnovaties die:

  • de innovatiekracht van de aanvrager(s) duurzaam versterkt;
  • in een praktijkomgeving (of proeftuin) worden getest.

De subsidiabele activiteiten en kosten hebben met name betrekking op het bouwen en testen van een prototype inclusief de eigen uren die hiervoor nodig zijn.

Voor wie?
De twee tenders Valorisatie 2017 richten zich met name op het mkb. Kennisinstellingen en grote bedrijven komen echter ook in aanmerking voor deze tenders. Het mkb moet wel een belangrijke rol spelen bij het kapitaliseren van de innovatie.

De twee tenders Valorisatie mkb zijn alleen beschikbaar voor het samenwerkend mkb. Bij deze tenders is sprake van cofinanciering vanuit de regeling Mkb-Innovatiestimulering Topsectoren (MIT). Projecten dienen daarom tevens een bijdrage te leveren aan minimaal één van de programma’s of plannen van de MIT.

Hoeveel subsidie kan worden aangevraagd?
Tender Valorisatie C 2017Voor de tender Valorisatie C 2017 bedraagt de hoogte van de subsidie 30% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 100.000 en een maximum van € 1 miljoen per project. Voor deze tender is het subsidieplafond vastgesteld op € 2,5 miljoen.

Tender Valorisatie D 2017
Voor de tender Valorisatie D 2017, gericht op CO2-reductie, bedraagt de hoogte van de subsidie 35% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 100.000 en een maximum van € 1 miljoen per project. Het subsidieplafond voor deze tender is vastgesteld op € 1,5 miljoen.

Tender Valorisatie C 2017 MKB
Voor de tender Valorisatie C 2017 MKB bedraagt de hoogte van de subsidie 35% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 50.000 en een maximum van € 350.000 per project. Voor deze tender is het subsidieplafond vastgesteld op € 2,5 miljoen.

Tender Valorisatie D 2017 MKB
Voor de tender Valorisatie D 2017 MKB, gericht op CO2-reductie, bedraagt de hoogte van de subsidie 35% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 50.000 en een maximum van € 350.000 per project. Het subsidieplafond voor deze tender is vastgesteld op € € 1,5 miljoen.

Wanneer kan er worden aangevraagd?
Aanvragen kunnen tot en met 7 september 2017 worden ingediend.

Iets voor u?
Ignite Group ondersteunt u graag. Neem geheel vrijblijvend contact met ons op om uw eventuele Tender Valorisatie-project te bespreken.