Zoeken
Sluit dit zoekvak.

€ 650 miljoen voor aanvullende steunmaatregelen agrarische sector

Home » € 650 miljoen voor aanvullende steunmaatregelen agrarische sector

€ 650 miljoen voor aanvullende steunmaatregelen agrarische sector

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) komt de sierteeltsector, specifieke onderdelen van de voedingstuinbouw en de fritesaardappelsector tegemoet voor geleden schade door de uitbraak van COVID-19.
Veel bedrijven in deze sectoren zijn van de een op andere dag geconfronteerd met een acute vraaguitval door het wegvallen van de exportmarkt en het wegvallen van hun grootste binnenlandse afzetmarkt (de horeca), zo schrijft LNV-minister Schouten in een brief aan de Tweede Kamer.

Omzetschaderegeling van € 600 miljoen

Voor de sierteelt en specifieke onderdelen van de voedingstuinbouw komt er een omzetschaderegeling ter hoogte van € 600 miljoen. De regeling is voor bedrijven in deze sectoren die te maken hebben met een forse omzetdaling. Tegelijkertijd kan de sector een teelt en oogst niet zomaar stilleggen. Daardoor hebben bedrijven te maken met doorlopende vaste lasten, maar ook met doorlopende productiekosten. Uitgangspunt is dat de eerste 30% van de omzetderving voor ondernemers is en de overheid de resterende 70% van de schade voor een aanzienlijk deel compenseert.
Fritesaardappeltelers krijgen een compensatie voor de hoeveelheid fritesaardappelen die zij nog in opslag hebben. De vergoeding geldt voor aardappelen die dit seizoen niet meer verwerkt kunnen worden tot frites en bedraagt 40% van de gemiddelde marktwaarde van de periode september 2019 tot en met februari 2020. In totaal is hier € 50 miljoen voor beschikbaar.Er volgt op de korte termijn informatie over de nadere uitwerking en de precieze wijze waarop bedrijven zich kunnen aanmelden, aldus LNV.

Lees verder

Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/15/650-miljoen-voor-aanvullende-maatregelen-agrarische-sector-op-noodpakket