Zoeken
Sluit dit zoekvak.

€ 5 miljoen extra voor Subsidieregeling praktijkleren

Home » € 5 miljoen extra voor Subsidieregeling praktijkleren

€ 5 miljoen extra voor Subsidieregeling praktijkleren

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft het subsidieplafond 2018 voor de Subsidieregeling praktijkleren met € 5 miljoen verhoogd.
De verhoging is geheel bestemd voor het onderdeel praktijkleerplaatsen in het mbo, waarvoor het deelplafond stijgt van € 188,9 miljoen naar € 193,9 miljoen.Met de verhoging wil OCW tegemoetkomen aan een verwachte toename van het aantal bbl-studenten (inclusief groen onderwijs), waardoor het aantal bbl-aanvragen voor de Subsidieregeling praktijkleren in 2018 zal stijgen. De extra € 5 miljoen betreft budget voor de Subsidieregeling praktijkleren uit latere jaren dat nu naar voren wordt geschoven.Behalve de verhoging van het subsidieplafond is de uiterste aanvraagdatum voor 2018 nu ook officieel gewijzigd. Omdat de jaarlijkse sluitingsdatum van 15 september dit jaar op een zaterdag valt, is de sluitingsdatum voor 2018 gewijzigd in 17 september.Over de regeling
Het doel van de regeling is het stimuleren van werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. In aanmerking voor subsidie komen bedrijven of organisaties die een praktijkleerplaats of werkleerplaats verzorgen.
De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten van een werkgever voor de begeleiding van een deelnemer of student of een tegemoetkoming in de loonkosten of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding.Het subsidiebedrag per gerealiseerde praktijkleerplaats of gerealiseerde werkleerplaats wordt berekend aan de hand van het beschikbare bedrag voor de desbetreffende categorie gedeeld door het aantal gerealiseerde praktijkleerplaatsen of werkleerplaatsen dat in aanmerking komt voor subsidie voor die categorie, met een maximum van € 2700 per gerealiseerde praktijkleerplaats of gerealiseerde werkleerplaats.