Zoeken
Sluit dit zoekvak.

€ 20 miljoen voor ‘Open Innovatie’ in Noord-Nederland

Home » € 20 miljoen voor ‘Open Innovatie’ in Noord-Nederland

€ 20 miljoen voor ‘Open Innovatie’ in Noord-Nederland

NIEUWS – Bedrijven en kennisinstellingen in Noord-Nederland kunnen tot eind juni 2018 subsidie aanvragen voor innovaties met marktkansen in de noordelijke provincies. Dit kan via de Open innovatie Call van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Er is € 20 miljoen beschikbaar.

De Open Innovatie Call stimuleert dat het bedrijfsleven en kennisinstellingen samen met initiatieven komen die het in zich hebben een reeks samenhangende innovaties voort te brengen. De innovaties moeten een economische en maatschappelijke impact hebben op de noordelijke regio.

Het gaat om initiatieven die bijdragen aan een structurele verbetering van het innovatie-ecosysteem en aan de ontwikkeling van een creatief klimaat waarin meer ideeën kunnen ontstaan. Om in aanmerking te komen voor subsidie moeten de initiatieven zich richten op:

  • kansrijke thema’s die kunnen uitgroeien tot nieuwe noordelijke sterktes, zoals nieuwe niches, nieuwe technologieën en/of crossovers (ontwikkelaars/koplopers)
  • het met nieuwe waardeketens en/of verdienmodellen inspelen op veranderende marktomstandigheden (toepassers/ontwikkelaars)
  • het vergroten van het innovatief vermogen van mkb-bedrijven, en specifiek het vergroten van het aantal mkb-bedrijven dat aanhaakt bij ‘open innovatie’ processen (volgers/toepassers)
  • een combinatie van het bovenstaande

Bijdrage
De subsidie bedraagt maximaal 40% van de subsidiabele kosten voor een periode van maximaal vier jaar. Van het totale budget van € 20 miljoen is € 12 miljoen afkomstig uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).