Zoeken
Sluit dit zoekvak.

€ 19,5 miljoen om coronaschade amateursportclubs te compenseren

Home » € 19,5 miljoen om coronaschade amateursportclubs te compenseren

€ 19,5 miljoen om coronaschade amateursportclubs te compenseren

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 (TAC) gepubliceerd. Het doel van deze nieuwe regeling is amateursportorganisaties tegemoet te komen in de schade geleden door de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19.
In aanmerking voor een tegemoetkoming komen amateursportorganisaties die in de periode van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 ten minste 20% aan omzetverlies hebben geleden als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19. De tegemoetkoming is afhankelijk van de doorlopende lasten van de aanvrager en bedraagt:

  • bij doorlopende lasten van € 501 t/m € 1500: € 1500;
  • bij doorlopende lasten van € 1501 t/m € 2500: € 2500;
  • bij doorlopende lasten van € 2501 t/m € 3999: € 3500.

Aanvragen kunnen van 1 september 2020 tot en met 4 oktober 2020 worden ingediend bij Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I). Bij overschrijding van het subsidieplafond ter waarde van € 19,5 miljoen wordt door middel van loting van de aanvragen die in de aanvraagperiode zijn ontvangen, bepaald welke aanvragen worden gehonoreerd.