Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Wijzigingen in subsidieregeling Praktijkleren

Home » Wijzigingen in subsidieregeling Praktijkleren

Praktijkleren subsidie

De subsidieregeling Praktijkleren is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor het begeleiden van een student. De maximale subsidie voor het schooljaar 2019/2020 is € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats. De regeling richt zich op kwetsbare groepen voor wie toegang tot de arbeidsmarkt een struikelblok is. Daarnaast richt de regeling zich op studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort is aan gekwalificeerd en wetenschappelijk personeel. Leerwerkplaatsen binnen de volgende categorieën komen in aanmerking: VSO, PRO en (entree in het) VMBO, MBO (BBL leerlingen), promovendi, technologisch ontwerpers in opleiding (toio’s) en een select aantal (duaal/deeltijd) HBO-studies.

Voorschot Praktijkleren MBO

Werkgevers met een praktijkleerplaats voor studenten van het MBO kunnen vanaf eind mei een voorschot aanvragen van de uit te keren subsidie Praktijkleren. Het doel hiervan is werkgevers tijdens de coronacrisis tegemoet te komen voor de gemaakte kosten en praktijkleerplaatsen in het MBO bevorderen. Een voorschot kan worden aangevraagd voor de periode van de start van het schooljaar 2019/2020 tot het moment van invoering van de coronamaatregelen op 16 maart 2020. Wanneer je een voorschot aanvraagt, is het indienen van een definitieve aanvraag verplicht.

Gedwongen sluiting door coronamaatregelen

De hoogte van de subsidie Praktijkleren is afhankelijk van het aantal weken dat een leerbedrijf een BBL-student begeleidt. Met werkgevers die als gevolg van de coronamaatregelen tot en met 19 mei 2020 gedwongen gesloten waren, wordt coulant omgegaan. Deze weken worden niet in mindering gebracht op de subsidie. Dit geldt ook voor bedrijven die vrijwillig sloten, omdat voortzetting van het bedrijf met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM niet mogelijk was.

Extra tegemoetkoming: BBL-leerwerkplek voor horeca, landbouw & recreatie

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap komt erkende leerbedrijven in de sectoren landbouw, horeca en recreatie tegemoet. Wanneer zij een BBL-leerwerkplek aanbieden, komen zij in aanmerking voor een aanvullende tegemoetkoming. Vanaf het studiejaar 2019/2020 tot en met studiejaar 2021/2022 wordt per studiejaar € 10,6 miljoen beschikbaar gesteld voor dit compartiment. De tegemoetkoming komt bovenop het subsidiebedrag waarop werkgevers aanspraak kunnen maken volgens de huidige subsidieregeling Praktijkleren. Naar verwachting zal deze extra tegemoetkoming tussen de € 500 tot € 1000 bedragen bij een volledig studiejaar. 

Aanvraag indienen?

De aangekondige openstelling van de subsidieregeling Praktijkleren is aangepast. Van 2 juni tot en met 30 juni 2020 is het mogelijk een voorschot aan te vragen (dit geldt alleen voor MBO-BBL-praktijkleerplaatsen). Daarna moet alsnog de complete aanvraag te worden ingediend voor de resterende maanden. Een complete Praktijkleren aanvraag indienen voor het studiejaar 2019/2020 is mogelijk van 1 juli tot en met 16 september 2020.