Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Wijziging ESF-regeling vanwege tweede verlenging projectperiode

Home » Wijziging ESF-regeling vanwege tweede verlenging projectperiode

Wijziging ESF-regeling vanwege tweede verlenging projectperiode

De Subsidieregeling ESF 2014-2020 (ESF) is gewijzigd teneinde de duur van projecten voor een tweede maal te verlengen in verband met COVID-19.
Met de vorige week al aangekondigde wijziging krijgen door de coronacrisis stilgevallen ESF-projecten nogmaals zes maanden extra de tijd om tot afronding te komen. Gekozen is voor een verlenging van alle projecten met een einddatum in de periode van 31 augustus 2020 tot en met 31 mei 2021, met uitzondering van projecten uitgevoerd door de Dienst Justitiële Inrichtingen en het UWV. De Dienst Justitiële Inrichtingen en het UWV hebben namelijk aangegeven geen behoefte te hebben aan een verlenging.
Onder de verlenging vallen projecten op het gebied van actieve inclusie (AI), sociale innovatie en transnationale samenwerking (SITS) en duurzame inzetbaarheid (DI). Projecten op het gebied van geïntegreerde territoriale investeringen (GTI) vallen buiten de verlenging, omdat zij een einddatum hebben na 31 mei 2021.Projecten die al een verzoek tot vaststelling hebben ingediend voor het moment van publicatie van de wijziging worden in beginsel niet verlengd. Om onevenredige benadeling te voorkomen, worden zij wel in de gelegenheid gesteld om hun verzoek tot vaststelling in te trekken om zo alsnog van de verlenging gebruik te kunnen maken. De intrekking van het verzoek tot vaststelling dient uiterlijk op 15 februari 2021 ontvangen te zijn door Uitvoering Van Beleid (UVB). Als het verzoek tot vaststelling tijdig is ingetrokken, wordt het project alsnog met zes maanden verlengd.Subsidieontvangers kunnen zelf afwegen of zij gebruik maken van de mogelijkheid om de activiteiten langer voort te zetten. Met het indienen van de einddeclaratie hoeft niet te worden gewacht tot de einddatum na verlenging is verstreken.