Zoeken
Sluit dit zoekvak.

WBSO: soepeler voorwaarden voor inkorten huidige aanvraag én indienen nieuwe aanvraag

Home » WBSO: soepeler voorwaarden voor inkorten huidige aanvraag én indienen nieuwe aanvraag

WBSO: soepeler voorwaarden voor inkorten huidige aanvraag én indienen nieuwe aanvraag

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) meldt dat er bij de WBSO nu een nieuwe mogelijkheid is tot het verkorten van de periode van een WBSO-aanvraag waarvoor men al een S&O-verklaring heeft ontvangen.
De nieuwe mogelijkheid komt erop neer dat degenen die voor (de eerste helft van) 2020 een S&O-verklaring hebben ontvangen, maar die hun R&D-plannen wijzigen vanwege de coronacrisis, onder bepaalde voorwaarden de looptijd van de huidige aanvraag kunnen inkorten en een nieuwe WBSO-aanvraag kunnen indienen. Om al in mei gebruik te maken van de WBSO voor nieuwe of gewijzigde R&D-projecten, moet men wel uiterlijk 30 april een aanvraag indienen.De mogelijkheid voor het verkorten van de periode van een aanvraag waarvoor men al een S&O verklaring ontving, is dus nieuw. Het inkorten van de periode van een aanvraag waarvoor nog geen S&O-verklaring is afgegeven, was altijd al mogelijk. Het nu versoepelen van deze voorwaarde heeft als doel ondernemers te steunen die op korte termijn S&O-projecten willen starten om de coronacrisis te bestrijden, zo meldt RVO.

Voorwaarden

Aan het inkorten van de huidige aanvraag en het indienen van een nieuwe aanvraag zijn wel de volgende voorwaarden verbonden:

  • de looptijd van zowel de eerder ingediende aanvraag als de nieuwe aanvraag is minimaal drie maanden;
  • met terugwerkende kracht indienen is niet mogelijk: de nieuwe aanvraag start in de maand volgend op de indiendatum.

De versoepeling van de voorwaarden geldt vanaf 24 april tot en met 30 september 2020. Diende men een jaaraanvraag in voor 2020? Dan kan men een nieuwe aanvraag indienen vanaf 24 april tot en met 30 september met nieuwe of gewijzigde R&D-projecten. RVO kort de al afgegeven S&O-verklaring dan in.