Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Wat is stapelfinanciering?

Home » Wat is stapelfinanciering?

Stapelen van financieringsvormen

Inmiddels zijn er nieuwe financieringsvormen gekomen die zelfstandigen en mkb-ondernemers kunnen helpen. Het mooie is, dat de verschillende financieringsvormen gecombineerd kunnen worden, zodat de totale financieringswens vaak geheel kan worden ingevuld; de zogeheten Stapelfinanciering.

Hier wat financieringsvormen op een rij

 • Bancaire financiering: 69% van het mkb heeft financieringen lopen via de bank
  – banken geven liever groeikapitaal dan werkkapitaal
  – liever geen leningen onder een miljoen (vanwege de hoge kosten)
  – goed onderpand is niet altijd beschikbaar bij starters
 • Family, Friends & Fans
  + kost weinig moeite om aan geld te komen (geen ondernemingsplan etc.)
  + vaak goedkope lening
  – persoonlijke betrokkenheid. Privé relatie wordt gemixt met zakelijke relatie
 • Crowdfunding: meerdere partijen (the crowd) investeren gezamenlijk in een bedrijf.
  + je weet direct of er interesse is in het product
  + snelle afhandeling om geld te krijgen
  + ook te gebruiken als marketing tool
  – er worden hoge rentepercentages berekend
  – iedereen kijkt mee
 • Private investeerders: ongeveer 7% van het mkb wordt gefinancierd via privė investeerders
  + vaak 1-op-1 afspraken over de lening (onderhandelt makkelijk)
  + brengen naast kapitaal ook kennis, kunde en netwerk
  – hoog rentepercentage
  – lastig te vinden en vertrouwen te winnen
 • Factoring: mede door de crisis heeft zo’n 56% van de bedrijven een liquiditeitsprobleem (dus te weinig werkkapitaal), veelal veroorzaakt door te late betalingen. Mogelijk is om facturen te laten voor financieren.
  + track-record minder van belang
  + snel geld
  + (werk)kapitaal met persoonlijk contact
  + hoge kans van slagen dat financiering wordt verstrekt
  + je leent niet meer of minder dan nodig is (namelijk alleen factuurbedrag)
  – hoge aflossing
  – harde limieten
 • Leasing: met deze mogelijkheid financiert u bedrijfsmiddelen als auto’s, telefoons, printers en andere machines
  + ontzorgt (onderhoud ligt vaak bij leverancier)
  + materiaal direct beschikbaar
  – lening is duur in vergelijking met kopen
  – lening is niet om te zetten voor werkkapitaal

Welke vragen komen naar boven bij stapelfinanciering?

 • Iedere leverancier heeft andere voorwaarden. Zo willen bijvoorbeeld alle partijen zo min mogelijk risico. Maar wie krijgt het onderpand en de garanties?
 • Wordt stapelen niet ondoorzichtig en nog duurder? Is stapelfinanciering niet lastig? Voorheen was er alleen de bank en dat gaf structuur. Nu worden steeds meer juridische eisen gesteld, waardoor men op een ander level moet gaan standaardiseren.
 • Hoe bouw je vertrouwen op? Wanneer kijkt men naar kwantitatief (de cijfers) en wanneer naar kwalitatief (komt uit goede familie)?

Het antwoord op deze vragen heeft te maken met het vertrouwen dat een bedrijf kan geven aan de financier. Iedereen wil immers een zo laag mogelijk risico. Als een onderpand tegenover de financiering staat, wil men sneller over gaan tot een financiering.

Crowdfunding in de UK

Engeland is het enige land waar een beter crowdfund-klimaat heerst dan hier. De Engelse overheid is daar al in een vroeg stadium begonnen met stimuleringsmaatregelen. Er zijn een aantal fiscale maatregelen waarbij je belastingkorting krijgt als je investeert in risicovolle startups. Daarnaast investeren de British Business Bank en de Europese Investeringsbank mee via de crowd. Bovendien is in Engeland volledig transparant wie welk onderpand heeft. Alle wettelijk verplichte bedrijfsinformatie wordt ter beschikking gesteld door The Companies House (vergelijkbaar met de Kamer van Koophandel) en levert zeer recente gegevens (KvK werkt met gegevens van een (paar) jaar oud).

En tot slot geeft de Engelse overheid een uniforme rating af, waardoor een goed inzicht wordt gegeven in de financiële status van het bedrijf, wat vertrouwen kan geven. In Nederland werken de BKR, KvK en Belasting onvoldoende samen, terwijl zij elkaar institutioneel zouden moeten aanvullen.

Aanbod alternatieve financiering door DB&P

Binnen Nederland doet DB&P haar best om alternatieve financieringen te promoten en vreemd vermogen aan te trekken. Onze organisatie publiceert wekelijks de Crowdfunding Top 40, waardoor je snel kunt zien welke innovaties, of crowdfunding platforms goed scoren.

Een half jaar geleden heeft DB&P Investormatch overgenomen. Hierdoor zijn wij een one-stop-shop voor innovatiefinanciering geworden. Naast de subsidies die wij verzorgen kunnen we nu ook ondernemers die op zoek zijn naar financiering koppelen aan investeerders middels leningen (crowdfunding) en aandelen (participatie). Investormatch heeft een uniek netwerk van ruim 1.000 premium investeerders (fondsen en business angels) die 40.000,- en meer investeren.

DB&P staat voor “samen innoveren”, wij gaan bovendien ook samen met de klant op zoek naar de meest optimale financieringsmix die nodig is om een bedrijf te laten groeien.