Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Voucherregeling Metal Valley stimuleert innovatie in de metaalsector

Home » Voucherregeling Metal Valley stimuleert innovatie in de metaalsector

Het is geen vereiste om in de regio De Langstraat gevestigd te zijn, ook als u elders in Brabant bent gevestigd en een relatie hebt met deze regio, komt u in aanmerking. Dit is bijvoorbeeld het geval indien er toeleveranciers of afnemers uit de regio afkomstig zijn. Ondernemers met een innovatief idee, kunnen een aanvraag voor een pitch doen. Deze aanvraag hoeft niet volledig uitgewerkt te zijn: drie of vier pagina’s over het plan en de achterliggende commerciële kansen is voldoende. In de zogenaamde “innovatiepitch” kan de ondernemer het plan presenteren.

Welke projecten komen in aanmerking?

Verschillende projecten binnen de metaalindustrie komen in aanmerking voor de voucherregeling. Denk bijvoorbeeld aan projecten gericht op onderzoek naar innovatie van concrete producten of technologie, de uitwerking van ideeën naar een concreet concept of de ontwikkeling van een prototype. Er wordt maximaal één voucher per organisatie per jaar toegekend. Een koppeling met de WBSO regeling is eventueel mogelijk.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

De subsidie is op basis van aantoonbare gemaakte kosten. Ook houdt de voucherregeling rekening met de beperkte financieringsmogelijkheden van kleinere organisaties. De subsidie bedraagt maximaal 30% van de totale kosten met een maximum bedrag van € 30.000.