Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Volop subsidiekansen voor duurzaamheid in 2022

Home » Volop subsidiekansen voor duurzaamheid in 2022

Volop subsidiekansen voor duurzaamheid in 2022

Dat de Europese en Nederlandse Overheid alles op alles zet om de voorgenomen klimaatdoelstellingen te bereiken, vertaalt zich ook in 2022 in interessante subsidiekansen voor ondernemers. We lichten er een paar toe.

Ondernemers die investeren in duurzaamheid en bijdragen aan energie- en milieuvriendelijke innovaties, kunnen ook dit jaar rekenen op overheidssteun in de vorm van fiscale regelingen en subsidies. Welk type investeringen en energieprojecten komen dit jaar in aanmerking voor een financiële vergoeding?

Fiscale aftrek op aanschaf duurzame bedrijfsmiddelen met EIA en MIA/VAMIL
De Energie Investeringsaftrek (EIA), Milieu Investeringsaftrek(MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) biedt ondernemers een korting op de af te dragen loonbelasting. Voor de EIA is dit percentage in 2022 45,5%, voor de MIA gelden dit jaar, afhankelijk van het bedrijfsmiddel de percentages 27%, 36% en 45%. In combinatie met de Vamil kan dit dan een netto belastingvoordeel opleveren tot ruim 14% van het investeringsbedrag. De bedrijfsmiddelen die voor deze fiscale regelingen in aanmerking komen zijn terug te vinden op de recent gepubliceerde Energielijs en Milieulijst. Daarnaast kan er binnen deze regelingen subsidie worden aangevraagd op basis van een berekening van de besparing in de nieuwe situatie (na de investering) ten opzichte van de oude situatie. Het gaat dan om het generieke deel van de regeling. Het uitvoeren van deze berekening kan complex zijn, maar ook een aanzienlijk subsidiebedrag opleveren. Ignite Group heeft specialisten die u hiermee kunnen helpen.

Subsidie voor duurzame energieproductie
De SDE++, het besluit stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie, biedt subsidie voor de productie van energie op basis van hernieuwbare energiebronnen en CO2-reductie. Denk bijvoorbeeld aan bronnen als windturbines, zonne-energie via zonnepanelen, aardwarmte, omgevingswarmte, osmose, biomassa en biogas. Ook voor installaties die broeigas-uitstoot verminderen is subsidie. De hoogte van de subsidie wordt onder meer bepaald door het moment van aanvragen

Aanvragen voor subsidie Energie-innovatie kan met het programma Topsector Energie
Binnen de Topsector Energie is circa € 67 miljoen gereserveerd voor de DEI+ (Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie), € 48 miljoen voor de HER (Hernieuwbare Energie) en in ieder geval € 35 miljoen voor overige TSE-regelingen. Daarnaast is er geld apart gezet voor nieuwe regelingen die dit jaar nog bekend worden gemaakt. Hierin ligt de focus op de vernieuwing van elektriciteitsbedrijven, de versnelling van waterstofprojecten en onderzoek naar de opslag en het hergebruik van CO2. Ook binnen andere bekende subsidieprogramma’s zoals de WBSO (Wet Bevordering Speur & Ontwikkelingswerk) en de MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) is subsidie aan te vragen voor ontwikkeling en innovatie die bijdraagt aan duurzaamheid.

Een goede keuze maken uit al deze mogelijkheden? Onze specialisten helpen je graag verder deze regelingen optimaal in te zetten voor jouw bedrijf  Energie & Circulair | Vindsubsidies),