Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Verdubbeling van Gelders budget voor sociale initiatieven COVID-19

Home » Verdubbeling van Gelders budget voor sociale initiatieven COVID-19

Verdubbeling van Gelders budget voor sociale initiatieven COVID-19

De provincie Gelderland heeft het budget voor de subsidieregeling ‘Sociale initiatieven COVID-19’ verdubbeld van € 500.000 naar € 1 miljoen.
Vanuit de half april gestarte nieuwe regeling – die deel uitmaakt van de Regels duurzame ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer (DURUWAGLD) – kan subsidie worden verstrekt voor activiteiten die tot doel hebben de sociale verbinding te versterken in de periode dat de nationale COVID-19 maatregelen van kracht zijn.
Subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen (bijvoorbeeld verenigingen, stichtingen of instellingen) en inwoners van Gelderland die met minimaal twee andere personen samenwerken om activiteiten te organiseren die de sociale verbinding bevorderen. Denk hierbij aan digitale voorleesactiviteiten, activiteiten voor inwoners van zorginstellingen, of het opzetten van thuishulp.De subsidie bedraagt ten hoogste 100% van de kosten met een maximum van € 10.000. Alleen de kosten gemaakt op of na 11 maart 2020 tot de einddatum van de COVID-19-maatregelen komen in aanmerking voor subsidie.Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend en worden behandeld op volgorde van ontvangst.