Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Veranderingen sport subsidies

Home » Veranderingen sport subsidies

Veranderingen sport subsidies

Gemeenten en sportverenigingen kunnen momenteel gebruikmaken van de SPUK-Sport en BOSA om subsidie te verkrijgen voor sportgerelateerde investeringen. In september heeft het Ministerie van VWS bekendgemaakt dat ze beide regelingen zullen herzien voor 2024.

In 2023 kunnen sportverenigingen en sportstichtingen nog steeds gebruikmaken van de Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) voor de aanschaf van sportmaterialen en het behoud van sportfaciliteiten. Het Ministerie verwacht echter dat het totale budget van € 77 miljoen dit jaar voor het eerst volledig wordt opgebruikt. Op 4 september was er al maar liefst € 63 miljoen aan subsidie toegekend. Daarnaast zijn er ook nog eens subsidies ter waarde van € 28,5 miljoen in behandeling.

Vanaf 2024 moet de BOSA-regeling vernieuwd worden. Om die reden is VWS gestart met een internetconsultatie. Tegelijkertijd wordt ook een evaluatie uitgevoerd van de huidige regeling. De verwachting is dat de nieuwe regeling in veel opzichten hetzelfde zal blijven. Enkele opvallende wijzigingen zullen waarschijnlijk zijn dat BV’s en NV’s niet langer in aanmerking komen, duidelijkheid over welke organisaties in aanmerking komen voor subsidie en wat subsidiabele kosten zijn, en een verhoging van de aanvullende subsidie voor duurzaamheid en toegankelijkheid naar 40%.

Sportverenigingen en eigenaren van sportfaciliteiten kunnen tot 11 oktober 2023 reageren op de gestarte internetconsultatie.

Daarnaast werkt VWS ook samen met een aantal specialisten aan de voortzetting van de Regeling specifieke uitkering stimulering sport. De bestaande regeling, die aan het einde van dit jaar afloopt, wordt geëvalueerd om indien nodig verbeteringen aan te brengen in de nieuwe regeling.