Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Veel animo en aanstaande uitbreiding TVL-regeling

Home » Veel animo en aanstaande uitbreiding TVL-regeling

Veel animo en aanstaande uitbreiding TVL-regeling

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft sinds de opening van de Regeling subsidie financiering vaste lasten mkb COVID-19 (TVL) op 30 juni 2020 al ruim 21.800 aanvragen ontvangen. Hiervan zijn er inmiddels al ruim 16.800 aanvragen (€ 220 miljoen) toegekend.
Verder is, op basis van recente informatie, besloten dat de TVL-regeling wordt uitgebreid met de luchtballonvaarders. Meer details worden later bekendgemaakt.

Over de regeling
Het doel van de Regeling subsidie financiering vaste lasten mkb COVID-19 is om getroffen mkb-ondernemingen in staat te stellen hun vaste lasten te betalen in verband met de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19.

De subsidie is een tegemoetkoming van maximaal 50% van de vaste lasten voor de periode juni tot en met september 2020.

Aanvragen kunnen nog tot en met 30 oktober 2020 worden ingediend.