Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Van bouwafval tot retourzendingen: hergebruik is hot!

Home » Van bouwafval tot retourzendingen: hergebruik is hot!

Van bouwafval tot retourzendingen: hergebruik is hot!

BLOG – In een eerder blog gingen we al in op de recente ophef over SDE+-subsidies voor de vergisting van overgebleven voedsel. Deze subsidie zou namelijk aanzetten tot milieuonvriendelijk gedrag. Een andere categorie SDE+-subsidies die vaak ter discussie staat is de verbranding van biomassa.

Een recent artikel in het Financieele Dagblad belicht een initiatief dat in ieder geval een stuk milieubewuster lijkt, en waar niet eens subsidie voor nodig is. Bouwmarkt Buurman in Rotterdam, waar alleen tweedehands bouwmaterialen worden verkocht. De afgedankte spullen komen vooral van bouwplaatsen. Bouwbedrijven hebben namelijk de gewoonte teveel te bestellen, zodat ze niet het risico lopen materialen tekort te komen. Tijd is natuurlijk geld. Veelal verdwijnt dit, nog in prima staat verkerende materiaal, zo op de storthoop, of wordt het verwerkt tot biomassa dat (soms zelfs met subsidiegeld) verdwijnt in de verbrandingsoven.

Het initiatief in Rotterdam sluit perfect aan bij de ambitie van de overheid, die toe wil werken naar een systeem waar bouwafval helemaal niet meer voorkomt. En wat natuurlijk helemaal mooi is: het is ook nog eens rendabel, waardoor ondersteuning vanuit de overheid niet nodig is. Opnieuw een aanwijzing dat groen niet langer iets is voor linkse activisten, maar dat het gewoon economisch interessant is om milieubewust te ondernemen.

One man’s trash, is another man’s treasure
Er zijn legio andere voorbeelden van bedrijven in uiteenlopende branches die inspelen op slim hergebruik. Een bedrijf dat een gouden toekomst lijkt te hebben, en in essentie dezelfde insteek heeft als Bouwmarkt Buurman, is BuyBay, een IT-dienstverlener in de retailsector. BuyBay doet de afhandeling van retourzendingen van webwinkels. Retourzendingen gingen dan wel niet met subsidie de verbrandingsoven in, veel van de spullen kwamen uiteindelijk wel terecht op de storthoop. ‘En opkopers dan?’ zal u wellicht denken. In de praktijk doen zij vooral aan cherrypicking, en bieden dan ook geen oplossing voor het gros van de retour gezonden producten. Op dit gat in de markt is BuyBay ingesprongen. Zij verkopen de producten weer direct aan consumenten, en dit genereert een veel betere opbrengst.

Overigens heeft BuyBay wel gebruik gemaakt van subsidies om haar dienstverlening uit te kunnen breiden en te optimaliseren. Zo is het bedrijf de trekker van het project WeForce, waarbinnen drie mkb-bedrijven samenwerken aan het ontwikkelen van een duurzame ‘End to End solution for reverse logistics’. De bedrijven willen niet alleen een logistieke service ontwikkelen, maar ook de waarde van elk product op ieder moment inzichtelijk maken.

Ook vanuit Brussel wordt het initiatief van BuyBay gevolgd en dan met name het onderdeel om de software door te ontwikkelen en deze geschikt te maken voor introductie in andere Europese landen.

Ook een goed idee om afgedankte spullen een betere bestemming te geven? Of bent u al actief op dit vlak, maar heeft u financiering nodig voor het doorontwikkelen of introduceren van uw product op andere markten? Wij helpen u graag bij het vinden van subsidies voor uw project.

Roel de Vrind, Research Manager Vindsubsidies