Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Twee openstellingen energie-investeringsregelingen glastuinbouw bekend: € 11 miljoen in kas

Home » Twee openstellingen energie-investeringsregelingen glastuinbouw bekend: € 11 miljoen in kas

Twee openstellingen energie-investeringsregelingen glastuinbouw bekend: € 11 miljoen in kas

NIEUWS  – De regeling Marktintroductie van energie-innovaties (MEI) en de regeling Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie glastuinbouw zijn gewijzigd en opengesteld. De MEI gaat eind van het jaar open. Er is € 5 miljoen beschikbaar voor het vermarkten van nieuwe technieken. Wanneer u bezig bent met energievriendelijke investeringen, kunt u via de regeling Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie glastuinbouw aanspraak maken op subsidie. Voor deze regeling is € 6 miljoen gereserveerd. Er zijn wel een aantal technieken geschrapt, wilt u weten welke?

De volgende investeringen komen niet langer in aanmerking voor subsidie:

  • investeringen in verticale ventilatoren;
  • meer investeringen in diffuus glas met antireflectiecoating;
  • investeringen in een ketel of kachel gestookt op biomassa of uit biomassa verkregen gasvormige of vloeibare energiedragers voor het verwarmen van gebouwen of processen.

Voor deze technieken geldt dat de aangetoonde werking in de glastuinbouwpraktijk heeft geleid tot een situatie waarbij de opbrengsten of besparing op kosten zich zodanig verhouden tot de investeringskosten van deze technieken dat sprake is van rendabele investeringen behorend bij een normale bedrijfsvoering in de glastuinbouwsector.

Verder zijn enkele bepalingen nader uitgewerkt, waarmee is verduidelijkt dat de investering in de aansluiting op een warmtenetwerk of -cluster en de aansluiting op een biogas- of kooldioxide-netwerk of -cluster uitsluitend op de zogenaamde ‘fysieke aansluiting’ betrekking heeft. Met ‘fysieke aansluiting’ wordt gedoeld op de investeringen voor de aansluiting van de netwerkleiding op een bestaand netwerk- of cluster van derde of een eigen (aan te leggen) netwerk- of cluster tot in het ketelhuis van de glastuinbouwonderneming. Er is ook een bepaling ingevoegd die duidelijk maakt welke kosten voor een dergelijke ‘fysieke aansluiting’ gemaakt mogen worden. Verder zijn schermen waarvan het gebruik een energiebesparing van minder dan 40% tot gevolg heeft ook niet subsidiabel. Dit is ook het geval voor schaduw- en zonweringsschermen en lichtdoorlatende energieschermen met een lichtafscherming van meer dan 25%.

Tot slot is geëxpliciteerd dat naast individuele glastuinbouwondernemingen ook samenwerkingsverbanden van glastuinbouwondernemingen voor subsidie in aanmerking kunnen komen. De overige wijzigingen zijn vooral technisch van aard.

Aanvragen kunnen worden ingediend van 15 augustus tot en met 15 september 2017. Het beschikbare subsidieplafond is € 6 miljoen. Ignite Group kan u aangeven welke investeringen nog wel in aanmerking komen voor deze regeling.

Marktintroductie van energie-innovaties
Binnen de regeling Marktintroductie van energie-innovaties zijn een aantal beperkte technische wijzigingen aangebracht ten aanzien van het soort investeringen dat voor subsidie in aanmerking komt en de rangschikkingscriteria. Ook zijn enkele technische onvolkomenheden hersteld en is een onjuiste verwijzing aangepast.

Aanvragen kunnen worden ingediend van 1 december 2017 tot en met 15 januari 2018. Het beschikbare subsidieplafond is € 5 miljoen.