Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Tips voor het succesvol aanvragen van R&D samenwerking subsidies

Home » Tips voor het succesvol aanvragen van R&D samenwerking subsidies

Waar moet je op letten?

Veel subsidieprogramma’s hebben vooraf thema’s bepaald waarbinnen een project moet passen. Het is van belang op voorhand te bepalen of jouw project hierbinnen past. Let vooral op de periode(s) waarin de subsidie kan worden aangevraagd. Indien er per jaar meerdere openstellingen zijn, bepaal dan samen met jouw mkb-partner welke het beste schikt. Neem voldoende voorbereidingstijd, te denken valt aan minimaal 1-2 maanden. In deze tijd stem je een aantal zaken af met jouw partner zoals de op te voeren werkzaamheden, de betrokken mensen en de begroting van het project.

De criteria van de subsidieregeling

Volg bij de voorbereiding altijd de criteria van de betreffende subsidieregeling. Dit is van groot belang voor het succes van de aanvraag. Het kan zijn dat jouw project niet matcht met hetgeen de overheid wenst te ontvangen. Bepaal of jouw medewerkers in de gegeven periode in staat zullen zijn het project uit te voeren qua beschikbare tijd maar ook qua capaciteit. Met betrekking tot dat laatste is het raadzaam dat je van jouw medewerkers over een goede cv beschikt, welke aan de subsidieverstrekker toont dat jouw mensen in staat zijn het innovatie project uit te voeren. Hiernaast is het van belang de kosten goed uit te meten in tijd en materiaal alsmede de kosten voor werkzaamheden door derden. Bij het schrijven van een aanvraag volg je de aanwijzingen of instructies behorende bij de regeling.

Wees duidelijk

Schrijf jouw aanvraag in duidelijke en begrijpelijke taal. Vermijd informatie die niet gevraagd wordt of niet relevant is. Zorg voor overtuigingskracht over het innovatieniveau van het project en dat het project een commerciële impact heeft. Dit laatste moet ook kwantitatief plausibel gemaakt worden: wat gaat het project aan nieuwe omzet opleveren? Ideeën kunnen nog zo innovatief zijn, maar slordige en niet relevante teksten kunnen een volkomen foutief beeld geven. Laat jouw (concept) tekst/aanvraag lezen door anderen en doe je voordeel met de opmerkingen.

Tenslotte nog een aantal extra tips

Wees niet te gretig bij het opstellen van de begroting, maar houd het realistisch en volg de regels aangaande uurlonen, verdeling van een evenwichtige samenwerking (70/30%) en de maximale inzet van externe expertise.

Begin op tijd en zorg dat het volledige dossier ruim voor de deadline klaar is. Verzamel tijdig alle benodigde bijlagen en handtekeningen zodat de aanvraag op het juiste moment kan worden ingeleverd. Een volledig en goed verzorgde aanvraag vergroot de kans op succes: succes!