Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Tegemoetkomingsregeling voor land- en tuinbouwondernemers langer open

Home » Tegemoetkomingsregeling voor land- en tuinbouwondernemers langer open

Tegemoetkomingsregeling voor land- en tuinbouwondernemers langer open

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) meldt dat er twee weken langer aanvragen kunnen worden ingediend in het kader van de Regeling tegemoetkoming voor land- en tuinbouwondernemers COVID-19.

De begin mei geopende regeling voor de sierteeltsector, delen van de voedingstuinbouw en telers van fritesaardappelen staat nu open tot en met 18 juni 2020, 17:00 uur (was 4 juni 2020). De regeling wordt misschien ook nog aangepast, dat is RVO op dit moment aan het onderzoeken.

Over de regeling

Concreet heeft de regeling voor de sierteeltsector en delen van de voedingstuinbouw de vorm van een omzetschaderegeling met een budget van € 600 miljoen. De regeling is voor bedrijven in de genoemde sectoren die te maken hebben met een forse omzetdaling. Tegelijkertijd kan de sector een teelt en oogst niet zomaar stilleggen. Daardoor hebben bedrijven te maken met doorlopende vaste lasten, maar ook met doorlopende productiekosten. Uitgangspunt is dat de eerste 30% van de omzetderving voor ondernemers is en de overheid de resterende 70% van de schade voor een aanzienlijk deel compenseert.

Fritesaardappeltelers krijgen een compensatie voor de hoeveelheid fritesaardappelen die zij nog in opslag hebben. De vergoeding geldt voor aardappelen die dit seizoen niet meer verwerkt kunnen worden tot frites en bedraagt 40% van de gemiddelde marktwaarde van de periode september 2019 tot en met februari 2020. In totaal is hier € 50 miljoen voor beschikbaar.