Zoeken
Sluit dit zoekvak.

SVDJ opent 22 juni nieuwe aanvraagronde voor tijdelijk steunfonds

Home » SVDJ opent 22 juni nieuwe aanvraagronde voor tijdelijk steunfonds

SVDJ opent 22 juni nieuwe aanvraagronde voor tijdelijk steunfonds

Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SVDJ) opent van 22 juni tot en met 5 juli 2020 een nieuwe aanvraagronde van het Tijdelijk steunfonds lokale informatievoorziening (TSLI).
Huis-aan-huiskranten, lokale publieke omroepen, nieuwsbladen en lokale nieuwssites die aan de gestelde voorwaarden voldoen, kunnen tijdens deze aanvraagronde steun aanvragen voor de periode van 15 juni tot 15 september 2020.

Nieuwsvoorziening op peil

Het steunfonds moet ervoor zorgen dat de continuïteit van de lokale nieuwsvoorziening op peil blijft tijdens de coronacrisis. Minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media heeft op 7 april 2020 het tijdelijk steunfonds aangekondigd. Hiermee werd er voor de periode van 15 maart tot 15 juni 2020 € 11 miljoen beschikbaar gesteld en in twee eerdere aanvraagrondes uitgekeerd. Omdat er ook na 15 juni nog behoefte is aan financiële steun, heeft het kabinet op 28 mei 2020 € 24 miljoen extra in het steunfonds gestort om lokale media ondersteuning te bieden tot eind 2020. Daarmee bedraagt de totale omvang van het steunfonds € 35 miljoen.
Bij de verdeling van de € 24 miljoen extra is ervoor gekozen om het geld in twee aanvraagrondes te verdelen. Een eerste ronde voor de periode van 15 juni tot 15 september 2020 en een ronde voor de tweede periode van 15 september tot en met 31 december 2020. Reden hiervoor is dat de financiële situatie voor de aanvragende partijen tijdens de looptijd van het steunfonds significant kan verbeteren of verslechteren. Ook kan het SVDJ op deze manier tussentijds beter beoordelen welke partijen terecht een aanvraag hebben ingediend en in hoeverre eventuele aanpassing van de voorwaarden voor de tweede ronde noodzakelijk is. Zo wordt het geld het meest effectief en doelmatig ingezet, aldus het SVDJ.

Voorwaarden en bijdrage

Huis-aan-huiskranten, lokale publieke omroepen, nieuwsbladen en lokale nieuwssites komen alleen in aanmerking voor steun als ze aan alle gestelde voorwaarden voldoen. Het publiceren van nieuws en informatie ten behoeve van het algemeen publiek moet de hoofdactiviteit zijn. Ook moet de continuïteit van de bestaande informatievoorziening in gevaar zijn als direct gevolg van de maatregelen die zijn getroffen ter bestrijding van het coronavirus. Daarnaast gelden er aanvullende voorwaarden per soort mediaorganisatie. De voorwaarden die gelden voor aanvragers zijn dezelfde als die in de beide voorgaande steunrondes.
De hoogte van de tegemoetkoming, in de vorm van een krediet, hangt af van de grootte van de oplage van de krant of het aantal huishoudens van de omroep en is minimaal € 4000. De tegemoetkoming voor lokale nieuwssites is een vast bedrag van € 4000. De bijdrage is bedoeld om de noodzakelijke kosten te dekken voor de duur van drie maanden, van 15 juni tot 15 september. Na afloop wordt het krediet omgezet in een uitkering als aan de voorwaarden voldaan is.

Aanvraagprocedure en betaling

Het is dus vanaf 22 juni tot en met 5 juli 2020 mogelijk een aanvraag of een verlengingsverzoek in te dienen voor steun via www.svdj.nl/steunfonds. Mediaorganisaties die eerder een krediet ontvingen uit het steunfonds hoeven geen nieuwe aanvraag te doen, maar kunnen een verlengingsverzoek indienen. Hiervoor krijgen zij op 22 juni een uitnodiging en bijbehorende instructies toegestuurd via de mail. Het SVDJ streeft ernaar binnen twee weken na sluiting van de inschrijftermijn een besluit te nemen over de ingediende aanvragen en verlengingsverzoeken en niet later dan in de week van 20 juli over te gaan tot betaling.
Zie ook: https://www.svdj.nl/nieuws/svdj-opent-22-juni-nieuwe-aanvraagronde-steunfonds/