Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Subsidie voor subthema MIT: Duurzame Dierlijke Producten

Home » Subsidie voor subthema MIT: Duurzame Dierlijke Producten

Met deze subsidieregeling kunnen ondernemers in de dierlijke voedselketen onderzoeken of het op de markt brengen van hun concept technisch en economisch haalbaar is. Een belangrijke voorwaarde is dat het innovatieve idee een nieuwe technologie is en bijdraagt aan het versterken van het verdienvermogen van de veehouder.

MIT-regeling

De subsidieregeling Duurzame Dierlijke Producten is onderdeel van de MIT-regeling. Door financiële ruimte te creëren voor dit subthema kunnen ondernemers kennis opdoen van nieuwe producten, productieprocessen en diensten. De opgedane kennis kan vervolgens worden toegepast in het bedrijf.

Budget

Binnen de MIT-regeling wordt er € 350.000 beschikbaar gesteld voor haalbaarheidsprojecten die gericht zijn duurzame dierlijke producten. Voor MIT-R&D-samenwerkingsprojecten gericht op het subthema is € 1 miljoen beschikbaar gesteld.

MIT-subsidie aanvragen voor Duurzame Dierlijke Producten?

De MIT-regeling opende van 7 april tot en met 10 september 2020 voor haalbaarheidsprojecten. Aanvragen voor samenwerkingsprojecten konden ingediend worden van 11 juni tot en met 10 september 2020.