Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Subsidieregeling SAR ondersteunt innovatieve projecten met meerwaarde

Home » Subsidieregeling SAR ondersteunt innovatieve projecten met meerwaarde

De nieuwe Adviesregeling SAR volgt met ingang van 1 januari 2021 de grotendeels vergelijkbare SRE Adviesregeling 2013 (SAR) op.

Voorwaarden Adviesregeling SAR

Om in aanmerking te komen voor subsidie dien je te voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Een mkb-onderneming gevestigd in regio Eindhoven, met minder dan 100 werknemers, een jaaromzet tot € 25 miljoen en een balanstotaal tot € 25 miljoen;
  • Je gaat een nieuwe economische activiteit ontwikkelen;
  • Deze economische activiteit dient te leiden tot creatie of behoud van werkgelegenheid en de activiteiten dienen een duidelijke meerwaarde te hebben voor de regio zoals: versterking van het bedrijfsleven, kwaliteitsverbetering van de vrijetijdssector, impulsen voor de leefbaarheid en duurzaamheid.

Subsidiabele kosten

Projecten die gericht zijn op innovatie binnen de regio Eindhoven, komen in aanmerking voor subsidie. Subsidiabel zijn de kosten van extern advies over bijvoorbeeld product- of technische ontwikkeling, haalbaarheidsonderzoeken of strategievorming. Het advies heeft betrekking op bedrijfsactiviteiten in de regio Eindhoven.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 2.000 en een maximum van € 10.000 per subsidieaanvraag.

Adviesregeling SAR aanvragen in 2021?

Heeft jouw innovatie een aantoonbare meerwaarde voor de Metropoolregio Eindhoven? Neem dan contact met ons op! Wij adviseren en ondersteunen je bij het aanvraagtraject.