Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Subsidie voor uitvoeringskosten NPLG

Home » Subsidie voor uitvoeringskosten NPLG

Subsidie voor uitvoeringskosten NPLG

Waterschappen hebben ook te maken met het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Ter uitvoering hiervan maken zij extra kosten voor capaciteit. Vanaf 1 november kan er per waterschap maximaal € 300.000 subsidie aangevraagd worden.

Deze subsidieregeling ondersteunt de totstandkoming van provinciale gebiedsprogramma’s onder het NPLG, door het bijeenbrengen en toepasbaar maken van kennis binnen waterschappen op gebieden zoals veenweide en water-bodemsturing. Het bevordert ook de samenwerking tussen waterschappen en provincies.

De subsidie dekt specifieke kosten, geen reguliere kosten, zoals extra personeelskosten voor inhuur of voor personeel dat vrijgemaakt wordt voor deze projecten. De subsidie is van toepassing op kosten gemaakt in de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023.