Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Subsidie voor ‘populaire’ kredietunies

Home » Subsidie voor ‘populaire’ kredietunies

Subsidie voor ‘populaire’ kredietunies

EZ liet deze week weten subsidie beschikbaar te stellen voor de Vereniging Samenwerkende Kredietunies (VSK), zodat deze verder kan bouwen aan de doorontwikkeling van kredietunies in Nederland. Kredietunies winnen al een tijd lang aan populariteit, als alternatief voor een bancaire lening, maar van een echte doorbraak is nog geen sprake.

De overheid steunt de ontwikkeling van kredietunies op verschillende niveaus.

Een kredietunie is een coöperatie, zonder winstoogmerk, die zich richt op kredietverlening door ondernemers voor ondernemers. Leden van een kredietunie, vaak gevestigde ondernemers uit een bepaalde branche, bepalen samen het beleid, kiezen het bestuur en zijn ook gezamenlijk eigenaar.

‘Jury’ van branchegenoten
De kredietunie biedt ondernemers, ten opzichte van een bank, een aantal voordelen. Zo is de lening ‘goedkoper’ en wordt een kredietaanvraag sneller afgewikkeld. Ook bestaat de ‘jury’ uit branchegenoten, die dus een eerlijk oordeel kunnen vellen over de commerciële kansen van een project of investering waarvoor een krediet wordt aangevraagd. Bovendien levert een kredietunie meestal een coach bij het krediet, als extra troef om de investering tot een succes te maken.Nadelen zijn er ook. Een krediet moet, in tegenstelling tot subsidie, worden terugbetaald. En ervaren ondernemers zijn niet vanzelfsprekend ervaren investeerders, dat brengt een zeker risico met zich mee. Ook voor de investerende ondernemers zelf is er nog een belangrijke hobbel te nemen voordat de definitieve opmars van de kredietunies kan beginnen.

‘Toename kredietunies na goedkeuring wet’
Kredietunies mogen nu namelijk nog geen opvraagbaar geld aantrekken, zoals spaargeld of obligatieleningen met een vaste looptijd. Daarvoor is een vergunning van de bank nodig. Ondernemers die investeren in een kredietunie, moeten nu maar afwachten wanneer ze hun geld terugzien. Dit voorjaar heeft het parlement echter een wet aangenomen die deze beperking grotendeels opheft. Het wachten is nu nog op goedkeuring van de Europese Commissie. Die komt mogelijk nog voor het einde van het jaar. Deskundigen verwachten dat wanneer deze wet er in Brussel door is, het aantal kredietunies zal toenemen.

De Nederlandse overheid stimuleert de opkomst van de kredietunies in elk geval van harte. Zo steunt het Rijk de VSK, maar zijn er ook op provinciaal niveau subsidiepotten voor de stimulering van regionale kredietunies. De provincie Noord-Holland kent bijvoorbeeld een regeling waarbij samenwerkende ondernemers tot € 40.000 subsidie kunnen ontvangen voor de kosten van het oprichten van een kredietunie.
Het wachten is op andere (regionale) subsidiemogelijkheden voor het oprichten van kredietunies. We houden het voor u in de gaten.

Vindsubsidies-researcher Jurgen Floor.