Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Subsidie voor extra hulp voor de klas tijdens corona

Home » Subsidie voor extra hulp voor de klas tijdens corona

Subsidie voor extra hulp voor de klas tijdens corona

De Subsidieregeling extra hulp voor de klas (EHVDK) is gepubliceerd. Doel van deze nieuwe regeling is het verstrekken van een tegemoetkoming in de extra kosten die scholen tijdelijk maken om de continuïteit van het onderwijs tijdens de uitbraak van COVID-19 te kunnen waarborgen. Voor het kalenderjaar 2021 zijn de volgende deelbudgetten vastgesteld: € 102 miljoen (primair onderwijs en primair onderwijs BES), € 56 miljoen (voortgezet onderwijs en voortgezet onderwijs BES) en € 52 miljoen (middelbaar beroepsonderwijs en middelbaar beroepsonderwijs BES).

In het primair- en voortgezet onderwijs wordt per regio door de penvoerder subsidie aangevraagd. Per regio kan maximaal één aanvraag worden ingediend voor het po en maximaal één aanvraag voor het vo. In het middelbaar beroepsonderwijs wordt per instelling door het bevoegd gezag subsidie aangevraagd. Tot slot kan op Bonaire, Sint Eustatius en Saba door de penvoerder per eiland maximaal één aanvraag worden ingediend voor het primair onderwijs BES en maximaal één aanvraag voor voortgezet onderwijs BES en het middelbaar beroepsonderwijs BES gezamenlijk. De subsidie kan worden gebruikt voor het inzetten van leraren, onderwijsassistenten en instructeurs, het laten geven van gastlessen, het inzetten van studenten, maar ook voor ondersteuning op logistiek en toezicht op de naleving van coronamaatregelen, het inhuren van personen die toezicht houden in de klas (bijvoorbeeld bij digitaal onderwijs door een leraar), het inhuren van ondersteuning en begeleiding ter ontzorging van leraren en ander personeel én het werven, selecteren en organiseren van extra tijdelijke personele inzet. Het maximale subsidiebedrag dat per regio in het primair- en voortgezet onderwijs kan worden verstrekt is afhankelijk van het aantal bekostigde leerlingen dat op de teldatum van 1 oktober 2019 stond ingeschreven op de vestigingen die deelnemen aan de regio’s, waarbij per sector de volgende bedragen van toepassing zijn: maximaal € 72 per leerling in het primair onderwijs en maximaal € 62 per leerling in het voortgezet onderwijs. Het maximale subsidiebedrag dat per mbo-instelling kan worden verstrekt bestaat uit een vast bedrag per instelling. Aanvragen kunnen van 18 december 2020 tot en met 24 januari 2021 worden ingediend bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I).