Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Subsidie voor energie-innovatie: welke projecten ontvingen eerder DEI+-subsidie?

Home » Subsidie voor energie-innovatie: welke projecten ontvingen eerder DEI+-subsidie?

Subsidie voor energie-innovatie: welke projecten ontvingen eerder DEI+-subsidie?


Het behalen van de Europese klimaatdoelstellingen voor 2050 is een grote opgave. Daarom geven de EU-lidstaten miljarden uit aan alle energieprojecten en klimaatinvesteringen van het bedrijfsleven en overheden die bijdragen aan de weg naar een klimaatneutraal Europa. Een van de grote programma’s op dit gebied in Nederland is de DEI+: Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie. Deze is vanaf 18 januari 2021 weer aan te vragen. Hoe werkt deze regeling en welke projecten scoorden eerder een bijdrage vanuit deze regeling?

De meeste recente cijfers van projecten die de RVO bekend heeft gemaakt, zijn die van projecten die in 2019 zijn goedgekeurd voor een DEI+-subsidie. In dit jaar kregen 95 projecten subsidie toegewezen. Het grootste subsidiebedrag dat werd uitgekeerd is € 3.611.599 en het laagste € 4.500. Gemiddeld ontvingen de gesubsidieerde projecten €693.576,49.

De verdeling van de gesubsidieerde projecten per thema en sector:

Industrie: 46

 • CO2-reductie industrie (8)
 • Energie-innovaties (13)
 • Circulaire economie (25)

Gebouwde omgeving: 22

 • Energie-innovatie (5)
 • Innovaties aardgasloos (13)
 • Flexibiliteit energiesystemen (4)

Elektriciteit: 21

 • Energie-innovatie (5)
 • Flexibiliteit energiesystemen (9)
 • Grootschalige zon en wind (7)

Landbouw en landgebruik: 3

 • Energie-innovatie (3)

Mobiliteit: 3

 • Energie-innovatie (3)

Kortom een diverse verdeling, zowel in toegekende bedragen als in type projecten, waarbij de industrie koploper is. Wanneer kun je aanspraak maken op een DEI+-subsidie? Hieronder lees je de belangrijkste voorwaarden.

Voorwaarden DEI+-subsidie

Projecten die in aanmerking komen voor subsidie:

 • richten zich op CO2-reductie met behulp van voor Nederland nieuwe apparaten, systemen of technieken, en
 • zijn een pilot waarin een nieuw technologie getest en verbetert wordt in een proefopstelling die representatief is voor de praktijk; of
 • zijn een -demonstratieproject waarin een productie-installatie onder praktijktoepassingen door een eindgebruiker/exploitant toegepast wordt.

Binnen de Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) worden projecten binnen de volgende thema’s gesubsidieerd:

 • Energie-innovatie
 • Energie-efficiëntie
 • Hernieuwbare energie (inclusief flexibilisering van het elektriciteitssysteem, waaronder waterstof en ruimtelijke inpassing)
 • Lokale infrastructuur
 • Circulaire Economie (> €3 miljoen)
 • CCUS (Carbon Capture, Utilisation and Storage)
 • Overige CO2-reducerende maatregelen in de industrie of elektriciteitssector
 • Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen

Projectduur en subsidiebedrag DEI+

De maximale looptijd van het project is vier jaar. De subsidie bedraagt tussen de 25% tot 80% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 15 miljoen per project. Het budget voor 2021 is € 86,1 miljoen. Voor ‘Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen’ is een apart budget van € 9 miljoen beschikbaar.

Wanneer aanvragen?
Vanaf 18 januari 2021 kunnen weer aanvragen voor de populaire DEI+ subsidie ingediend worden.

Hulp bij een DEI+-subsidieaanvraag?
Neem dan contact op met onze energiespecialisten van Team Energie & Circulair. Zij praten je graag bij over deze subsidie en bekijken je kansen voor 2021.

Benieuwd naar voorbeeldprojecten? Je vindt deze op de site van de RVO.