Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Subsidie voor bodemverontreiniging

Home » Subsidie voor bodemverontreiniging

Subsidie voor bodemverontreiniging

Gemeenten en provincies kunnen van 1 oktober tot 1 november een specifieke uitkering aanvragen voor historische spoedopgaven. Het gaat hierbij om aanvragen voor historische spoedeisende bodemverontreiniging.

Een historische spoedopgave is een situatie zoals beschreven in de Wet Bodembescherming en betreft de start, voortzetting, afbouw of afronding van de aanpak van historische spoedsaneringen door het bevoegd gezag (in dit geval gemeenten en provincie), zoals overeengekomen in het convenant bodem en ondergrond.

Het uitkeringsplafond voor deze bekendgemaakte aanvraagronde bedraagt € 12.821.540, exclusief compensabele btw.