Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Subsidie op vergisting voedsel. Ja of nee?

Home » Subsidie op vergisting voedsel. Ja of nee?

Subsidie op vergisting voedsel. Ja of nee?

BLOG – Heeft SDE+-subsidie voor de vergisting van overgebleven voedsel zin? Volgens de uitkomst van een onderzoek door het KRO-NCRV-televisieprogramma De Monitor niet. Uit dat onderzoek blijkt namelijk dat de subsidiëring aanzet tot milieuonvriendelijk gedrag. Hoe zit dat?

In Nederland wordt op grote schaal voedsel verspild. Ondanks een lichte daling gooiden we vorig jaar nog 41 kilo voedsel per persoon weg. En ook binnen de Nederlandse voedselketen worden grote hoeveelheden voedsel verspild, zo’n 2,55 miljoen ton per jaar.
Maar waar gaat al dat voedsel naar toe? Een klein deel wordt op dit moment al verzameld en via distributiedepots aan de Voedselbanken in Nederland geschonken. Een ander deel gaat weer naar een initiatief als de Verspillingsfabriek om reststromen uit de voedselketen nuttig te hergebruiken. Daarnaast wordt ook het nodige overgebleven voedsel verwerkt tot veevoer.

Het grootste deel van de ‘voedselafvalberg’ gaat echter in de vergister. In deze vergisters wordt afval omgezet naar groene energie. Dit lijkt nobel, en daarom wordt deze vergisting ook financieel gestimuleerd door de overheid via de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+).

Maar onderzoek van De Monitor wijst anders uit. Door subsidiëring van deze vergisting worden namelijk betere alternatieven om voedselafval te gebruiken over het hoofd gezien. Daardoor zou de overheid met deze financiële ondersteuning zelfs aanzetten tot milieuonvriendelijk gedrag.

Regeling mogelijk aangepast
De Monitor kaartte de zaak aan bij staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken. Deze gaf vervolgens aan dat het niet zo moet zijn dat subsidie die de overheid uitkeert ertoe bijdraagt dat het voor bedrijven lucratiever is om voedsel als afval te verwerken en te laten vergisten dan om het zelf her te gebruiken.

Van Dam wil de zaak nu eerst nader gaan onderzoeken voordat hij vervolgstappen onderneemt. Als blijkt dat toch een groot deel van het voedselafval te snel in de vergister terecht komt, dan vindt hij dat de subsidieregeling daarop zou moeten worden aangepast.

Andere ideeën?
Heeft u innovatieve ideeën om iets te doen met voedsel dat niet meer geschikt is voor verkoop? Voor dergelijke innovaties zijn, afhankelijk van het project, diverse subsidiemogelijkheden. Wij helpen u graag verder.

Meer informatie
De gerelateerde uitzendingen van De Monitor zijn overigens te vinden op: https://www.npo.nl/de-monitor/21-05-2017/KN_1689731 en https://www.npo.nl/de-monitor/28-05-2017/KN_1689735

Ingrid Voskes, Researcher Vindsubsidies