Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Subsidie Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+): € 15 miljoen subsidie per project

Home » Subsidie Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+): € 15 miljoen subsidie per project

Subsidie Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+): € 15 miljoen subsidie per project

Wanneer je minder energie gaat verbruiken in het productieproces van jouw bedrijf of een innovatieve techniek ontwikkelt waarmee CO2-emissiereductie wordt gerealiseerd, kun je subsidie aanvragen vanuit de Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+). De DEI+ kent een speciaal subsidieonderdeel dat zich richt op projecten op het gebied van een circulaire economie.

Wanneer komt een project in aanmerking voor DEI+ subsidie? 

Het project:

  • richt zich op CO2-reductie met behulp van voor Nederland nieuwe apparaten, systemen of technieken
  • is een pilot waarin een experimenteel product, proces of dienst wordt getest met als hoofddoel verdere technische verbeteringen aan te brengen
  • is een combinatie van een DEI+-demonstratieproject en een pilotproject

Binnen de Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) worden projecten binnen de volgende thema’s gesubsidieerd: 

  • Energie-innovatie
  • Energie-efficiëntie
  • Hernieuwbare energie (inclusief flexibilisering van het elektriciteitssysteem, waaronder waterstof en ruimtelijke inpassing)
  • Lokale infrastructuur
  • CCUS (Carbon Capture, Utilisation and Storage)
  • Overige CO2-reducerende maatregelen in de industrie of elektriciteitssector
  • Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen

Projectduur en subsidiebedrag DEI+ 

De maximale looptijd van het project is vier jaar. De subsidie bedraagt tussen de 25% tot 80% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 15 miljoen per project.

Aanvragen kan tot  7 januari 2021

Er is nog € 50.757.404 budget beschikbaar, aanvragen worden op volgorde van ontvangst beoordeeld.