Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Stimuleringsfonds helpt samenwerkingsprojecten binnen Metropoolregio Eindhoven

Home » Stimuleringsfonds helpt samenwerkingsprojecten binnen Metropoolregio Eindhoven

Het stimulatiefonds is opgericht om goede ideeën een kans te bieden en zo de economie in de regio te versterken. Innovatie, samenwerking en de economische structuur in Zuidoost-Brabant wordt gestimuleerd met het fonds.

Welke projecten komen in aanmerking?

Bedrijven die een aantoonbare positieve bijdrage leveren aan de Metropoolregio Eindhoven, kunnen subsidie aanvragen uit het Stimuleringsfonds. Er is subsidie beschikbaar gesteld voor aanjaagprojecten (haalbaarheidsstudies, verkenningen, voorbereidingen en pilots) en uitvoeringsprojecten.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

Aanjaagprojecten kunnen voor maximaal 50% van de subsidiabele kosten subsidie ontvangen. Hiervoor geldt een maximaal subsidiebedrag van €50.000. Voor uitvoeringsprojecten zijn de subsidiabele kosten maximaal 15%, hiervoor is geen maximumbedrag. Bij uitvoeringsprojecten is de ureninzet van de projectpartners subsidiabel. Het uurtarief voor de eigen ureninzet van de projectpartners bedraagt €50.

Subsidie aanvragen

Aanvragen worden beoordeeld volgens het tenderprincipe: dus alleen de allerbeste projecten in aanmerking voor subsidie. De eerstvolgende tender sluit op 1 oktober.