Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Stimuleringsfonds Arbeidsmarkt Midden-Brabant geopend

Home » Stimuleringsfonds Arbeidsmarkt Midden-Brabant geopend

Iedere werkgever in Midden-Brabant kan een subsidieaanvraag indienen voor deze regeling. Extra aandacht is er voor de bedrijven die productiewerkzaamheden terughalen uit andere landen naar Midden-Brabant. Met kwetsbare werkzoekenden worden de volgende groepen bedoeld:

  • Jongeren zonder opleiding
  • 50-plussers
  • Mensen met een beperking

Hoeveel is de subsidie?

Je komt in aanmerking voor dit stimuleringsfonds, mits er wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden, zoals:

  • De aanvrager is gevestigd in de arbeidsmarktregio Midden-Brabant.
  • Het project is innovatief: het brengt nieuwe vormen van werkgelegenheid/bedrijvigheid met zich mee.
  • De doelgroep komt minimaal één jaar niet terug in een uitkeringssituatie.
  • Er is een cofinancieringsverplichting van 25% van de voorgestelde projectbegroting.

Budget

Het budget voor het Stimuleringsfonds Arbeidsmarkt Midden-Brabant bedraagt € 1.700.000. De subsidie kan aangevraagd worden voor de kosten die verbonden zijn aan het organiseren van nieuwe duurzame arbeidsplaatsen.