Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Start-ups van vrouwen niet populair bij investeringsfondsen

Home » Start-ups van vrouwen niet populair bij investeringsfondsen

Het FD baseert deze cijfers op de uitkomst van een onderzoek van Eva de Mol van de Vrije Universiteit en investeerder Janneke Niessen. Er werkten in totaal veertig investeringsfondsen voor startende bedrijven mee aan het onderzoek. In 6,8% van de gevallen stond er een gemengd team aan de leiding van het bedrijf waarin geïnvesteerd is. Het is onbekend hoeveel financieringsaanvragen er zijn ingediend door vrouwen en hoeveel afwijzingen vrouwelijke ondernemers hebben gekregen.

Situatie in Amerika

In Amerika is de situatie iets positiever dan in Nederland. Daar sleepten de vrouwen 4,4% van de deals binnen. Opmerkelijk is wel dat de bedragen die zij ontvingen, kleiner zijn dan die van mannelijke ondernemers.

Meer gemengde teams

Eva de Mol verwacht dat er in de toekomst een verandering zal komen in de organisatiestructuur van bedrijven. Uit onderzoek blijkt namelijk dat jonge bedrijven beter presteren wanneer ze worden geleid door gemengde teams.