Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Start Achtste Ronde Erfgoed Deal 2024

Home » Start Achtste Ronde Erfgoed Deal 2024

Start Achtste Ronde Erfgoed Deal 2024

Vanaf 1 december start  programmabureau van de Erfgoed Deal (EGD) weer met het houden van formele adviesgesprekken met initiatiefnemers voor de achtste ronde in 2024. Deze ronde biedt een nieuwe kans voor projecten waarin ruimtelijke opgaven en erfgoed samenkomen.

Initiatiefnemers met plannen die aansluiten bij de ambities en doelen van de Erfgoed Deal worden aangemoedigd om deel te nemen aan de achtste ronde. De Erfgoed Deal heeft als doel financieel bij te dragen aan aansprekende voorbeelden en initiatieven waar ruimtelijke opgaven en erfgoed elkaar ontmoeten. Projecten kunnen variëren van dijkophogingen en bodemdaling tot CO2-uitstoot, windmolens, zonneparken of woningbouw in oude havens. Het programma kent drie hoofdthema’s, namelijk: Klimaatadaptatie; Energietransitie; Stedelijke groei en krimp. Naast deze hoofdthema’s zijn er twee ondersteunende lijnen: kennis en dialoog en erfgoed als basis voor omgevingsvisies.

De beoogde financiële bijdrage vanuit de Erfgoed Deal aan projecten varieert tussen € 250.000 en €1 miljoen. Financiering vanuit de Erfgoed Deal loopt via een decentralisatie-uitkering naar het gemeentefonds of provinciefonds. Het is daarom belangrijk dat projecten ondersteund worden vanuit een gemeente of een provincie. Cofinanciering vanuit een gemeente of provincie is echter geen vereiste. Voorlopige aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 14 juni 2024. Definitieve aanvragen kunnen worden ingediend van 26 juni 2024 tot en met 30 augustus 2024.

Het programmabureau staat klaar om vanaf het begin mee te denken met initiatiefnemers. Het streven is om gezamenlijk tot projecten te komen die de ambities en doelen van de Erfgoed Deal weerspiegelen. De procedure voor het indienen van een project voor de Erfgoed Deal bestaat uit meerdere stappen. Het is belangrijk alle stappen te doorlopen om werklast aan beide zijden te voorkomen. Het programmabureau maakt eerder in het aanvraagproces onderscheid tussen kansrijke en minder kansrijke aanvragen.