Zoeken
Sluit dit zoekvak.

SPUK IZA-middelen

Home » SPUK IZA-middelen

SPUK IZA-middelen

Samwerkingsregio’s van gemeenten ontvangen via de SPUK IZA geld om activiteiten uit te voeren ter behaling van de doelen uit het Integraal Zorgakkoord. Elke regio heeft een mandaathouder die namens de andere gemeenten optreedt. Deze persoon moet ook samen met de zorgverzekeraar het regiobeeld en -plan opstellen.

Gemeenten kunnen het geld van de SPUK IZA gebruiken voor de volgende werkzaamheden: Het opstellen van een regiobeeld, het opstellen van een regioplan en het opstellen van een mandaatstructuur. De uitkering bedraagt per kalenderjaar een vastgesteld bedrag per mandaathouder per jaar.

Het geld voor 2023 wordt automatisch toegekend. Voor de uitkeringen van 2024, 2025 en 2026 moet een aanvraag worden ingediend. Dit kan bij VWS van 15 november 2023 tot en met 31 december 2023.

In het regiobeeld wordt een prognose gegeven van de toekomstige zorgvraag en relevante informatie over de bewoners van de regio, gecombineerd met een inschatting van de capaciteit en prestaties van de zorg, welzijn en ondersteuning. Hierbij wordt met name gekeken naar het verschil tussen de toekomstige zorgvraag en het zorgaanbod. In het regioplan worden de onderwerpen benoemd waaraan speciale aandacht zal worden besteed gedurende de periode waarvoor de uitkering beschikbaar is gesteld.