Zoeken
Sluit dit zoekvak.

SPUK flex- en transformatiewoningen

Home » SPUK flex- en transformatiewoningen

SPUK flex- en transformatiewoningen

Gemeenten kunnen van 2 oktober tot en met 15 november een specifieke uitkering krijgen voor het versneld realiseren van (tijdelijke) huisvesting voor ontheemden uit Oekraïne, statushouders, overige aandachtsgroepen en reguliere woningzoekenden.

Tot 24 augustus heeft het ministerie een internetconsultatie gehouden waarin men kon reageren op de conceptregeling. De specifieke uitkering wordt verstrekt voor projecten waarin flexwoningen of transformatieobjecten worden gecreëerd als sociale woonruimte voor onder andere ontheemden en statushouders. Deze projecten moeten zich bevinden in een afgebakend gebied. Bovendien moeten de woonruimtes aan de bestaande voorraad worden toegevoegd en gedurende minimaal tien jaar na voltooiing beschikbaar zijn op één locatie, of op opeenvolgende locaties in het geval van flexwoningen.

Per woning is de subsidie maximaal € 7.800, met een maximum van € 5 miljoen per gemeente. In de conceptregeling wordt de beoordeling gedaan op basis van rangschikking; bij overschrijding van het budget zal er door middel van loting een onderlinge rangschikking plaatsvinden.