Zoeken
Sluit dit zoekvak.

SNN publiceert nieuwe VIA-regeling: miljoenen voor ‘opvolgsubsidie’ MIT Noord

Home » SNN publiceert nieuwe VIA-regeling: miljoenen voor ‘opvolgsubsidie’ MIT Noord

SNN publiceert nieuwe VIA-regeling: miljoenen voor ‘opvolgsubsidie’ MIT Noord

Insiders wisten al langer van de komst van een nieuwe innovatiesubsidie voor het mkb in Noord-Nederland, maar deze week publiceerde het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) dan eindelijk de nieuwe regeling Versneller Innovatieve Ambities (VIA). Bedrijven kunnen voor de ontwikkeling van een innovatief product, dienst of proces tot €75.000 subsidie binnenhalen.

En wanneer het om een innovatie op het gebied van CO2-reductie gaat, zelfs tot €100.000. De VIA is afgestemd op de MIT Noord –regeling en kan dus als ‘opvolgsubsidie’ worden aangevraagd. Vraag snel aan, er zijn veel kapers op de kust!

SNN attendeert ondernemers erop de VIA-regeling te gebruiken als aanvulling op een beschikte MIT Noord-subsidie voor een haalbaarheidsstudie. Projecten die MIT-subsidie hebben gekregen voor het onderzoeken van de haalbaarheid, en nu daadwerkelijk worden uitgevoerd, maken een goede kans op een VIA-bijdrage.

Doel VIA
Het doel van de VIA is het stimuleren van de valorisatie en innovatie bij het midden- en kleinbedrijf in Groningen, Friesland en Drenthe en het leveren van een bijdrage aan een koolstofarme economie. Projecten moeten, om kans te maken op subsidie, passen binnen een van de volgende thema’s: schone, efficiënte energie en watervoorziening, gezondheid, demografie, welzijn, voedselzekerheid, duurzame landbouw en bio-economie.

Experimentele ontwikkeling
Er is in totaal €7 miljoen beschikbaar voor experimentele ontwikkelingen, waarvan €2 miljoen is gereserveerd voor projecten gericht op een koolstofarme economie.

Aantrekkelijk subsidiebedrag
De subsidiebijdrage voor ontwikkelingen die niet zijn gericht op het verminderen van CO2-reductie, is maximaal 35% van de subsidiabele kosten tot €50.000. Voor een activiteit gericht op een koolstofarme economie bedraagt de hoogte van de subsidie zelfs het dubbele, tot maximaal € 100.000. In het geval van samenwerkingsprojecten bedraagt de hoogte van de subsidie 50% van de in aanmerking komende kosten. Voor een activiteit niet gericht op een koolstofarme economie is de subsidie maximaal € 75.000. Wanneer het wel om een project rond CO2-reductie gaat, maximaal een ton.

Wie het eerst komt
Hoewel de regeling nog niet officieel door de provincies is gepubliceerd, heeft uitvoerder SNN bekend gemaakt dat de VIA-regeling vanaf 2 november kan worden aangevraagd. Ambitieuze ondernemers doen er goed aan snel een aanvraag in te dienen voor deze toegankelijke innovatiesubsidie, want aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. En gezien de grote belangstelling voor de onlangs gehouden informatiebijeenkomst wordt de VIA een populaire regeling met veel kapers op de kust.

Vindsubsidies-researcher Danaë de Jong.