Zoeken
Sluit dit zoekvak.

SDE+ openstelling: subsidie voor produceren hernieuwbare energie

Home » SDE+ openstelling: subsidie voor produceren hernieuwbare energie

SDE+ is een exploitatiesubsidie i.p.v. een investeringssubsidie. Producenten ontvangen subsidie voor de opgewekte duurzame energie i.p.v. subsidie voor de aanschaf van een productie-installatie. De kostprijs van duurzame energie hoger is dan die van grijze energie. De SDE+ vergoedt het verschil tussen de kostprijs van grijze energie en die van duurzame energie. Hoeveel subsidie u ontvangt en hoe lang u subsidie kunt krijgen, is afhankelijk van de technologie en de hoeveelheid duurzame energie die u produceert.

Er zijn 6 categorieën benoemd:

  • Biomassa
  • Geothermie
  • Water
  • Wind (land, meer en primaire waterkering)
  • Zon
  • Wind op zee

SDE+ heeft één budget voor alle categorieën en wordt gefaseerd opengesteld. In de eerste fase kunnen de ‘goedkopere’ technieken subsidie aanvragen. Dit loopt per fase op. Daarnaast is het in bepaalde gevallen mogelijk in een zogenaamde ‘vrije categorie’ aan te vragen.

Budget: er is deze ronde een budget van 6 miljard euro. In het najaar volgt een tweede ronde met een vergelijkbaar bedrag.

Openstelling: De voorjaarsronde 2018 is geopend van 13 maart tot en met 5 april 2018. Beide rondes worden gefaseerd opengesteld. De fasering van de 1e ronde is als volgt:

  1. vanaf 13 maart kunnen projecten worden ingediend met een basisbedrag tot €0,09/kWh
  2. vanaf 19 maart kunnen ook projecten worden ingediend met een basisbedrag tot €0,11/kWh
  3. vanaf 26 maart wordt de regeling opengesteld voor duurdere projecten tot €0,13/kWh