Zoeken
Sluit dit zoekvak.

SCI schort regelingen voor projecten en presentaties in het buitenland op

Home » SCI schort regelingen voor projecten en presentaties in het buitenland op

SCI schort regelingen voor projecten en presentaties in het buitenland op

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie (SCI) heeft de Deelregeling internationalisering creatieve industrie (SCIINTER) en de Voucherprocedure Presentaties Buitenland tot nader order opgeschort. Er kunnen hiervoor voorlopig dus geen aanvragen worden ingediend.
Deze maatregel neemt het fonds vanwege de reisbeperkingen die zijn opgelegd in verband met het coronavirus, waardoor zeer veel projecten en presentaties in het buitenland niet kunnen plaatsvinden.

Coulance

Met betrekking tot projecten die nu zijn ondersteund vanuit de diverse deelregelingen van het fonds en die te maken krijgen met de gevolgen van het coronavirus, geeft het fonds aan zich coulant op te stellen. Dat wil zeggen dat uitstel, aanpassing of verplaatsing van het project in principe worden geaccepteerd. Dat geldt ook voor het vergoeden van reeds gemaakte kosten indien het project niet meer kan worden uitgevoerd.
Voor aanvragen voor projecten die nog moeten worden voorgelegd aan één van de fondscommissies, geldt dat de mogelijke invloed van de corona-uitbraak op de uitvoerbaarheid van het project niet wordt meegenomen in de beoordeling van de commissie. Bij een positief advies door de commissie wordt in dat geval eerst contact opgenomen met de aanvrager.