Zoeken
Sluit dit zoekvak.

RVO: veel en goede aanvragen voor eerste tender Partners voor Water

Home » RVO: veel en goede aanvragen voor eerste tender Partners voor Water

RVO: veel en goede aanvragen voor eerste tender Partners voor Water

NIEUWS – De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) meldt dat er veertien projecten zijn gehonoreerd in het kader van de eerste tender van de Subsidieregeling waterveiligheid en waterzekerheid stedelijke delta’s (WWSD) van het programma Partners voor Water. Voor deze eerste openstelling, van 15 juli tot en met 31 augustus 2016, was erg veel belangstelling: er kwamen maar liefst 62 aanvragen binnen.

“Ten opzichte van eerdere subsidierondes zijn veel aanvragen gedaan. Er was veel variatie en er zaten ook nieuwe partijen tussen die wij nog niet kenden, met nieuwe technologie en methodologie”, aldus Hugo de Vries, projectadviseur Mondiale Vraagstukken in een iinterview op de wesbite van RVO. ,,De subsidieregeling lijkt goed bekend te zijn. Partijen weten elkaar ook goed te vinden, bijvoorbeeld door de innovatie van een klein bedrijf te koppelen aan de slagkracht en het netwerk van een groot ingenieursbureau”, zo vervolgt De Vries.


Haalbaarheidsstudies
Er was voor de eerste tender € 3 miljoen beschikbaar, waarvan € 300.000 was gereserveerd voor haalbaarheidsstudies. ,,Voorheen zagen we regelmatig plannen die eigenlijk wat meer vooronderzoek vereisten. Dat kun je ondervangen met een haalbaarheidsstudie, waarna een pilotproject in beginsel tot meer succes kan leiden. Er is één aanvraag voor zo’n studie gehonoreerd. Het overgebleven budget is toegevoegd aan het budget voor pilotprojecten”, zo besluit De Vries.

Tweede tender inmiddels open
Vorige week is de tweede tender van de regeling geopend. Voor deze tender is € 2 miljoen beschikbaar. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 10 februari 2017.