Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Ruimere uitleg technisch wetenschappelijk onderzoek voor WBSO nog relatief onbekend

Home » Ruimere uitleg technisch wetenschappelijk onderzoek voor WBSO nog relatief onbekend

Ruimere uitleg technisch wetenschappelijk onderzoek voor WBSO nog relatief onbekend

Onlangs werd een nieuwe regel voor technisch wetenschappelijk onderzoek (TWO) binnen een S&O-verklaring gepubliceerd. Met een S&O-verklaring kunnen bedrijven WBSO-subsidie aanvragen voor loon- en materiaalkosten van R&D-projecten. Veel ondernemers weten echter nog steeds niet dat je ook voor wetenschappelijk onderzoek WBSO kunt aanvragen. Ondanks dat de regels voor WBSO-TWO al bijna 15 jaar versoepeld zijn.

Met name onze consultants Life, Science & Health lopen er in de praktijk regelmatig tegenaan dat ondernemingen projecten uitvoeren die niet voor WBSO in aanmerking komen, omdat er niets fysieks wordt ontwikkeld, maar die mogelijk wel onder WBSO-TWO vallen. ,,Wanneer deze mogelijkheid niet wordt benut, laten deze bedrijven behoorlijk wat subsidiegeld lopen, heel zonde’’, aldus LSH-consultant Bart Crielaard.

Slechts bij 4% van de WBSO-projecten sprake van toegepast wetenschappelijk onderzoek

Crielaard: ,,In de praktijk merken wij dat de WBSO bij veel bedrijven bekend is. Vooral voor innovatieprojecten waarin de ontwikkeling van een nieuw product centraal staat, maken de meeste bedrijven gelukkig optimaal gebruik van het fiscale voordeel dat de WBSO biedt. Het is echter veel minder bekend dat er ook WBSO aangevraagd kan worden voor technisch-wetenschappelijk onderzoek. Deze relatieve onbekendheid wordt weerspiegeld in de cijfers van RVO. In 2018 was er bij 96% van alle 130.000 toegekende WBSO projecten sprake van een innovatieve ontwikkeling, terwijl slechts bij de 4% van de projecten TWO centraal stond. Vooral binnen de gezondheids- en medische sector vindt echter wel degelijk onderzoek plaats en wordt de WBSO-subsidie voor onderzoeks-uren en -kosten vaak niet volledig benut.’’

Sinds 2005 soepelere norm bij beoordelen wetenschappelijkheid

Vanaf 2005 kunnen onderzoeken waarvan niet van tevoren is aan te geven of zij tot toepassing in technisch nieuwe fysieke producten of technische nieuwe fysieke productieprocessen leiden, als speur- en ontwikkelingswerk (S&O) worden aangemerkt. Ook worden bij de beoordeling van aanvragen inzake TWO minder hoge eisen gesteld aan de mate van wetenschappelijkheid. Zo is het niet nodig dat in het onderzoek nieuwe concepten, wetmatigheden of theorieën worden ontwikkeld.

Voorbeelden van onderzoeken die onder WBSO-TWO kunnen vallen

Crielaard legt uit waaraan een onderzoek moet voldoen om voor WBSO-TWO in aanmerking te komen. ,,De aanvrager moet theoretische of praktische kennis genereren en zelf een verklaring zoeken voor een verschijnsel, waarvoor hij geen beroep kan doen op bestaande algemeen toegankelijke kennis. Denk bijvoorbeeld aan een onderzoek naar nieuwe farmaceutische aangrijpingspunten of een onderzoek naar de oorzaak waarom bepaalde implantaten (of de coatings) vaker infecties veroorzaken dan anderen’’, aldus Crielaard.
Meer weten over WBSO voor TWO binnen jouw bedrijf?