Zoeken
Sluit dit zoekvak.

RIF project KION Early Childhood Innovation Center realiseert kwaliteitsverhoging kinderopvang en beroepsopleidingen

Home » RIF project KION Early Childhood Innovation Center realiseert kwaliteitsverhoging kinderopvang en beroepsopleidingen

RIF project KION Early Childhood Innovation Center realiseert kwaliteitsverhoging kinderopvang en beroepsopleidingen


Het KION Early Childhood Innovation Center (KEI), een prachtig samenwerkingsproject van kinderopvangorganisatie KION, HAN en ROC Nijmegen is beloond met een RIF-subsidie van meer dan acht ton. Ignite Group mocht het consortium begeleiden in de subsidieaanvraag en ondersteunt nu bij de projectadministratie. KION-voorzitter Eddy Brunekreeft over het ambitieuze project en de rol van Vindsubsidies.

Wat begon als een idee in het hoofd van Brunekreeft, groeide uit tot een grootschalig samenwerkingsproject dat is gericht op innovaties voor de kinderopvang op het gebied van belangrijke thema’s in de samenleving zoals de digitalisering van de samenleving, 21-eeuwse vaardigheden en bewegingsarmoede. Het beter laten aansluiten van het onderwijsaanbod van de mbo- en hbo-opleidingen aan de praktijk, is een speerpunt van het project.

Combinatie praktijkervaring en onderwijskennis dicht kloof opleidingen en werkveld

,,De kinderopvang moet aan steeds hogere eisen voldoen, zeker sinds de invoering van de wet IKK. De huidige pedagogische opleidingen sluiten niet voldoende aan op het werkveld. Dit is geen kritiek op deze opleidingen. De sector van de kinderopvang heeft zich zo snel ontwikkeld de afgelopen tien jaar, en zal dat komende jaren nog blijven doen, dat het bijna onmogelijk is voor het onderwijs om hierin mee te gaan. Maar door nauwer samen te werken en onze praktijkervaring te combineren met de onderwijskennis van de opleidingen denken we deze kloof te kunnen dichten. Daarnaast vraagt de maatschappij meer van jonge kinderen. Door zowel op pedagogisch vlak meer te kunnen bieden, als ook gebruik te maken van innovatieve digitale ontwikkelmaterialen kunnen wij optimaal voorzien in de ontwikkelbehoefte van kinderen. En beantwoorden aan de verwachtingen van ouders en het primaire onderwijs waarop wij de kinderen voorbereiden’’, aldus Brunekreeft. Samen met partners HAN en ROC Nijmegen gaat KION dus aan de slag in twee samenhangende innovatiepijlers: innovatie van de beroepspraktijk en het leven lang leren van de KION-professionals, studenten van ROC Nijmegen en studenten van de HAN.

Innovatief en vooruitstrevend

Brunekreeft omschrijft ‘zijn’ organisatie KION als innovatief en vooruitstrevend. ,,Wij zijn altijd bezig met hoe we onze opvang zo optimaal kunnen inrichten en kunnen laten aansluiten op de maatschappij. Dit project is ons op het lijf geschreven. De bundeling van de krachten met de HAN en ROC Nijmegen is een gouden greep. En deze partners waren meteen net zo enthousiast als wij.’’
Navolging project KEI niet uitgesloten

Navolging van het KEI-project elders in het land wordt niet uitgesloten, vertelt Brunekreeft. ,,We hebben heel veel positieve reacties uit het werkveld mogen ontvangen. Het probleem van hogere pedagogische eisen en de kloof met de opleidingen speelt in alle regio’s. Ons project kan als een voorbeeldproject gelden dat in het geval van goede resultaten zeker door enkele collega’s zal worden overgenomen.’’
RIF-subsidie was nodig voor uitvoering KION Early Childhood Center

Aanvankelijk dachten de samenwerkingspartners het KEI-project zonder inbreng van financiële middelen te kunnen realiseren. De projectgroep ging voortvarend aan de slag en het projectplan was al tot in de puntjes uitgewerkt. Brunekreeft: ,,En toen bleek dat we toch een stevige projectbegroting hadden en financieel te kort kwamen om het projectplan compleet uit te kunnen voeren. En eigenlijk was afschalen geen optie.’’
Het was ROC Nijmegen, waarvoor Ignite Group al verschillende subsidiewerkzaamheden verricht, dat Ignite Group inschakelde.

,,Ignite Group heeft ons geholpen een aanvraag met een daarin een uitgewerkte projectbegroting in te dienen bij het RIF. De betrokken consultants hebben hun expertise volledig ingezet voor een kansrijke subsidieaanvraag en dat heeft geresulteerd in een prachtige beschikking waardoor wij dit fantastische project de komende jaren kunnen uitvoeren’’, besluit Brunekreeft.