Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Regieorgaan SIA kondigt diverse aanpassingen aan vanwege coronavirus

Home » Regieorgaan SIA kondigt diverse aanpassingen aan vanwege coronavirus

Regieorgaan SIA kondigt diverse aanpassingen aan vanwege coronavirus

Regieorgaan SIA, het NWO-onderdeel dat praktijkgericht onderzoek van hogescholen stimuleert, heeft diverse maatregelen aangekondigd in verband met het coronavirus.

Concreet gaat het om de volgende aanpassingen:

  • tot nader order worden geen nieuwe subsidieregelingen geopend. Uitzondering hierop zijn de regelingen L.INT, Top-up en Hbo postdoc. De voorbereidingen voor deze regelingen zijn zo ver gevorderd dat openstelling deze of volgende week mogelijk is;
  • lopende of startende projecten hoeven voor een vertraging van maximaal drie maanden geen wijzigingsverzoek in te dienen;
  • 19 maart 2020 was oorspronkelijk de sluitingsdatum van de Platformregeling II. Deze datum is een ophaalmoment geworden. De regeling sluit op een latere – nog bekend te maken – datum;
  • de sluitingsdatum van Take-off hbo, 7 april 2020, blijft tot nader order staan;
  • alle bijeenkomsten en evenementen van Regieorgaan SIA tot 1 juni zijn afgelast of vinden online plaats.

In gesprek met hogescholen

Regieorgaan SIA laat verder weten te bekijken welke mogelijke aanpassingen in de subsidieregelingen ervoor kunnen zorgen dat lectoren en onderzoekers van hogescholen door kunnen met hun onderzoek. Uitgangspunten daarbij zijn:

  • de hogescholen moeten waar mogelijk verder kunnen met hun onderzoek, Regieorgaan SIA wil daarbij zoveel mogelijk faciliteren;
  • zorgvuldigheid blijft belangrijk. Er moet voor alle (potentiële) aanvragers een gelijk speelveld zijn. Daarnaast moet Regieorgaan SIA blijven zorgen voor een transparant proces;
  • Regieorgaan SIA houdt er rekening mee dat hogescholen in deze situatie mogelijk meer tijd nodig hebben om te komen tot een complete aanvraag.

Aan de subsidieadviseurs van hogescholen heeft Regieorgaan SIA gevraagd waar lectoren en onderzoekers tegenaan lopen en behoefte aan hebben. Rekening houdend met hun feedback, bovengenoemde uitgangspunten en de richtlijnen van NWO zullen verdere maatregelen worden genomen.

Meer weten?

Zie ook: http://www.regieorgaan-sia.nl/nieuws/maatregelen-i.v.m.-coronavirus