Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Regeling voor zorgbonus 1 oktober open, vervolg voor SectorplanPlus Zorg & Welzijn

Home » Regeling voor zorgbonus 1 oktober open, vervolg voor SectorplanPlus Zorg & Welzijn

Regeling voor zorgbonus 1 oktober open, vervolg voor SectorplanPlus Zorg & Welzijn

Het kabinet heeft onlangs besloten tot een eenmalige bonus van € 1000 netto voor zorgprofessionals die de afgelopen coronaperiode een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd. De subsidieregeling ter uitvoering van deze bonus wordt op korte termijn gepubliceerd.
Dat hebben ministers De Jonge en Van Ark en staatssecretaris Blokhuis laten weten in een brief aan de Tweede Kamer over de brede aandachtspunten op de arbeidsmarkt in de sector zorg en welzijn.Zorgaanbieders kunnen op grond van de nieuwe regeling als werkgever van werknemers of als opdrachtgever van zelfstandigen en uitzendkrachten voor deze zorgprofessionals een bonus aanvragen. Vanaf 1 oktober kunnen zorgorganisaties hiervoor een aanvraag doen.De regeling zal één dezer dagen worden gepubliceerd in de Staatscourant. Tevens zal de regeling vergezeld van een handreiking op de website van de uitvoeringsorganisatie DUS-I worden gepubliceerd.SectorplanPlus Zorg & Welzijn
In de brief wordt ook ingegaan op het SectorplanPlus Zorg & Welzijn (SPLUSZW), waarmee een extra impuls wordt gegeven aan opleidingsprojecten die zijn gericht op nieuwe instroom, met ontslag bedreigde werknemers of opscholing via kwalificerende scholing.Er is de afgelopen jaren veel vraag geweest naar deze inmiddels gesloten regeling. Zorgaanbieders hebben in totaal voor bijna een half miljoen scholingstrajecten subsidie aangevraagd. Het kabinet stelt daarom middelen beschikbaar om deze opleidingsimpuls ook na 2021 voort te zetten.Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/09/15/breed-pakket-voor-werken-in-de-zorg