Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Regeling RAAK-publiek geopend voor het indienen van aanvragen

Home » Regeling RAAK-publiek geopend voor het indienen van aanvragen

Regeling RAAK-publiek geopend voor het indienen van aanvragen

Het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA (Regieorgaan SIA) heeft de regeling RAAK-publiek, onderdeel van de Regionale actie en aandacht voor kenniscirculatie (RAAK), geopend voor het indienen van aanvragen.
In verband met de coronacrisis wordt de regeling dit jaar – anders dan in andere jaren – uitgevoerd in twee rondes.RAAK-publiek financiert onderzoeksprojecten van hogescholen in samenwerking met de publieke sector, zoals ziekenhuizen, gemeenten, waterschappen en provincies. De regeling stimuleert samenwerking en kennisuitwisseling tussen hogescholen en professionals uit de publieke sector en heeft als doel het creëren van ruimte voor praktische innovaties die direct aansluiten op de dienstverlening door de sector.De aanvrager dient een door de overheid bekostigde hogeschool te zijn. Binnen het project gaan de hogeschool of de hogescholen een samenwerkingsverband aan met minimaal twee publieke partijen, eventueel aangevuld met één of meerdere private partijen.Per RAAK-publiek project kan maximaal € 300.000 subsidie worden aangevraagd. De deelnemers binnen het project moeten ook bijdragen aan het project. Deze cofinanciering dient ten minste 50% van de totale projectkosten te bedragen. Deze cofinanciering kan zowel in cash als in kind (op geld waardeerbare zaken, uren, natura) plaatsvinden.Het totaal beschikbare budget voor 2020 bedraagt € 7,2 miljoen, gelijk verdeeld over twee aanvraagrondes die sluiten op 23 juni 2020 dan wel 24 november 2020. Eventueel resterend budget uit de eerste ronde wordt toegevoegd aan de tweede ronde.Voor meer informatie zie: http://www.regieorgaan-sia.nl/onderzoeksfinanciering/RAAK-publiek